Det Nye Testamentet som lydbok
Pressemelding fra Lydbokforlaget
Av Bent Mosfjell, 20. Oktober 2006, kl. 8.54

Det nye testamentet foreligger nå som lydbok - separat utgave på bokmål og nynorsk, i den reviderte oversettelsen fra 2005. Fire av våre mest kjente skuespiller leser: Gisken Armand, Svein Erik Brodal, Ola B. Johannesen og Birgitte Victoria Svendsen.

Dette er første gang Det nye testamentet utgis som lydbok tilgjengelig for alle. Utgivelsen representerer en helt ny formidling av de bibelske tekstene, og lydbokutgavene kan både nå nye lesergrupper og skape nye muligheter for bruk av Det nye testamentet.

Lydbøkene er lest fra den nye, reviderte oversettelsen av Det nye testamentet fra 2005, som fikk mye oppmerksomhet og var en av fjorårets bestselgere.

Det er bevisst valgt fire forskjellige skuespillere til innlesningen; to kvinner og to menn i forskjellig alder. Det var avgjørende å finne skuespillere som kunne lese både bokmål og nynorsk.

Bibelselskapets kunnskap om de ulike bøkene som inngår i Det nye testamentet, er lagt til grunn ved valg av stemme til den enkelte tekst. Til noen tekster er det naturlig med en kvinnestemme, til andre en mann, i noen tilfeller passer en yngre stemme, mens andre tekster kler en eldre stemme best. Dette gir lydbøkene en levende og naturlig formidling av stoffet, samtidig som det gir behagelig variasjon for lytteren.

Tekster og innlesere

De historiske bøkene
De fire evangeliene og Apostlenes gjerninger er historiske bøker som forteller om Jesu liv og om den tidlige kristne kirke. De ble skrevet mellom år 65 og år 90 e.Kr. Disse skriftene utgjør mer enn halvparten av Det nye testamentet.

Evangeliet etter Matteus Lest av Svein Erik Brodal
Evangeliet etter Markus Lest av Gisken Armand
Evangeliet etter Lukas Lest av Birgitte Victoria Svendsen
Evangeliet etter Johannes Lest av Ola B. Johannessen

Paulus’ brev til menigheter
Evangeliet om Jesus ble forkynt av apostlene Peter, Paulus og flere andre. Kristne menigheter ble dannet
i hele middelhavsområdet. Brevene fra apostlene til disse menighetene viser hva de første kristne trodde,
hvordan de levde, og hva de strevde med.

Paulus’ brev til romerne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ første brev til korinterne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ andre brev til korinterne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til galaterne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til efeserne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til filipperne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til kolosserne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ første brev til tessalonikerne Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ andre brev til tessalonikerne Lest av Svein Erik Brodal

Paulus’ brev til enkeltpersoner
Det var viktig for Paulus å sørge for at menighetene han grunnla, hadde gode ledere. I disse brevene
gir han noen av dem god og kjærlig veiledning.

Paulus’ første brev til Timoteus Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ andre brev til Timoteus Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til Titus Lest av Svein Erik Brodal
Paulus’ brev til Filemon Lest av Svein Erik Brodal

Allmenne brev
Disse brevene vender seg til alle kristne og tar opp allmenne problemer. Brevene er trolig skrevet i
perioden fra 60- til 90-tallet e.Kr.

Brevet til hebreerne Lest av Birgitte Victoria Svendsen
Jakobs brev Lest av Svein Erik Brodal
Peters første brev Lest av Svein Erik Brodal
Peters andre brev Lest av Svein Erik Brodal
Johannes’ første brev Lest av Ola B. Johannessen
Johannes’ andre brev Lest av Ola B. Johannessen
Johannes’ tredje brev Lest av Ola B. Johannessen
Judas’ brev Lest av Ola B. Johannessen

Apokalypsen - Bibelens siste bok
Bokens greske tittel, «Apokalypse», betyr åpenbaring eller avsløring av noe som er skjult. Med sterke
farger maler forfatteren «bilder» av verdens siste tider.

Johannes’ åpenbaring Lest av Ola B. Johannessen

Lydbok bokmål: ISBN 82-421-2075-7 19 CD Spilletid 22.57.01 Pris kr 599,-
Lydbok nynorsk: ISBN 82-421-2131-1 19 CD Spilletid 23.11.28 Pris kr 599,-

Sagt av skuespillerne om innlesningen:

«Jeg opplever det som en tillitserklæring å få lese Det nye testamentet, det som er selve grunnpilaren i hele vår kultur. Det har vært interessant og krevende, og har åpnet opp for mange spørsmål.»
Birgitte Victoria Svendsen

«Det har vært en stor utfordring å være med på å gi stemme til selve kristendommens grunnfortelling.»
Ola B. Johannessen