Trygghet og normalitet
To nye bøker med Thomas Hylland Eriksen som redaktør
Av Kari Hagen, 11. Oktober 2006, kl. 16.37

Trygghet og Normalitet
Thomas Hylland Eriksen (red.)

TrygghetTrygghet er et ord som kanskje best kan forklares ved å vise til det motsatte: utrygghet, usikkerhet, risiko og sårbarhet. Det å opparbeide trygghet er hardt arbeid. Vanskelig ikke minst fordi gamle oppskrifter blir utfordret av illsinte kritikere, en kompakt majoritet eller en hegemonisk ideologi. Essaysamlingen Trygghet tar blant annet opp bekymringer knyttet til maten vår, overvåkingssamfunnet, innvandrerkvinners hverdag, trygghet og mangel på sådan i arbeidslivet og trygghetsnarkomanien i det sosialdemokratiske samfunnet.

En norsk artist kom en gang i skade for å uttale at ”jeg er mer normal enn folk flest”. Men hva er det egentlig å være normal? Hva gjør at noe blir oppfattet som ”utenom det vanlige”? Har Norge blitt et så pluralistisk samfunn at det side om side finnes mange former for normalitet? Er problemet vårt at vi ikke lenger er enige om hva som er normalt og ikke? Det er dette Normalitet tar for seg. Thomas Hylland Eriksen og Jan-Kåre Breivik har redigert en spennende samling essays som blant annet tar opp målestokkene brukt av rasehygienikere, utstøtelse av funksjonshemmede, skiftende skjønnhetsidealer, Norge som dialektparadis og bilder av det ”typisk norske” i reklamefilmene på TV og kino.

Bidragsyterne er blant annet Thomas Hylland Eriksen, Ivar Frønes, Nora Ahlberg, Knut Kjeldstadli, Marianne Lien, Elisabeth Eide, Per Solvang, Tian Sørhaug – samt to skjønnlitterære forfattere: Adelheid Seyfarth Gulbrandsen og Ole Robert Sunde.