Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
EFN utgir fri og gratis barnebok om DRM
Vi fikk denne fra fra EFN.
Av Bent Johan Mosfjell, 3. September 2006, kl. 11.55

EFN UTGIR FRI OG GRATIS BARNEBOK OM DRM

EFN utgir fri og gratis barnebok om nye medier, overflodsøkonomi, kunstig knapphet og DRM-teknologi. Boken "Grisen og kassen" er en oversettelse til norsk av MCM's bok, "The Pig and the Box".

FRIBRUKSBOK MED CREATIVE COMMONS-LISENS

Boken er et PDF-dokument som er utgitt under en Creative Commons-lisens (nærmere bestemt "Creative Commons NonCommercial ShareAlike license"), dvs. en fribrukslisens som bl.a. tillater alle og enhver å kopiere og distribuere boken videre, så lenge dette skjer ikke-kommersielt. [se også fotnote]

"Grisen og kassen" kan lastes ned fra bokas offisielle norske nettside, som er http://efn.no/gris/ .

GAVE TIL BIBLIOTEKENE

Dette innebærer at alle interesserte biblioteker er velkommen til å innlemme boken i sine samlinger, gratis, og lånerne kan fritt kopiere og distribuere boken videre som de vil.

Denne norske utgivelsen har sitt eget ISBN-nummer (dvs. den har både 10-sifret og 13-sifret versjon av ISBN-nummeret, slik som det kreves frem til overgangen til 13-sifrede ISBN-numre i 2007).

Som barnebok vil "Grisen og kassen" passe bra på skolebiblioteker, men formen og innholdet kan også appellere til voksne, og boka forsvarer derfor også en plass i folkebiblioteker, samt i fagbiblioteker som omfatter nye medier, IKT-teknologi eller
kultur- og samfunnsfag.

KOPIERING TIL ANDRE FORMATER

Retten til ubegrenset ikke-kommersiell kopiering og distribusjon omfatter også retten til kopiering til andre formater (konvertering). Imidlertid sier ISBN-reglene at hvert format er en egen utgivelse, dvs. at et ISBN-nummer kun gjelder for ett bestemt format, og andre formater evt. må ha hvert sitt eget ISBN-nummer.
Dersom du eller din institusjon ønsker å konvertere dokumentet til et annet format, ber vi deg derfor om å slette ISBN-nummeret fra boka som en del av konverteringsprosessen. Du/dere er da velkommen til å kontakte EFN for å få nytt ISBN-nummer til det nye formatet/utgivelsen. EFN vil legge ut evt. slike nyutgivelser/formatversjoner på bokas offisielle norske nettside, http://efn.no/gris/.

Det er også mulig å laste ned den engelske versjonen av boka som PDF-dokument fra MCMs nettsted ( http://dustrunners.blogspot.com/2006/07/pig-and-box.html ), med alle de samme rettighetene til kopiering, distribusjon osv., og som også kan innlemmes fritt og gratis i biblioteksamlinger. Den engelske utgivelsen har imidlertid ikke noe ISBN-nummer. EFN kan om ønskelig tildele et ISBN-nummer til en egen "bibliotek-utgivelse" av den engelske versjonen av boka dersom et bibliotek ønsker dette.

EFN ønsker alle lesere, barn og lånere velkommen til en stimulerende, lærerik og oppbyggelig hyggestund med "Grisen og kassen".


FOTNOTE:
Det er også tillatt å lage avledete verk fra boka og kopiere og distribuere disse, så lenge dette skjer ikke-kommersielt, og de samme fribruksrettighetene bevares (dvs. forannevnte fribrukslisens går i arv til alle avledete verk). Les mer om Creative Commons her:
http://efn.no/creativecommons.html
http://creativecommons.org/
http://www.creativecommons.no/


Kontaktperson for denne pressemeldingen:

Thomas Gramstad
E-post: thomas@efn.no
2244 3683 / 4817 6875


-----------------------------------------------------------------

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter - som jobber med medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet.
www.efn.no


Del denne pressemeldingen på: