Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Nyheter fra Fagbokforlaget - september 2006
Mottatt pressemeldinger.
Av Bent Johan Mosfjell, 14. September 2006, kl. 20.32

Nyheter innen lærerutdanning og pedagogikk!

Å kunne lese
Atle Skaftun

Hvilket pedagogisk potensial ligger det i de nasjonale leseprøvene?

Denne boken vil være et holdepunkt i møtet med nasjonale og internasjonale leseprøver og de nye læreplanene i skolen. Boken presenterer og drøfter ulike perspektiver på lesing, og hvordan nasjonale prøver i lesing kan bidra til å utvikle en forståelse av hva lesing er som ferdighet og kompetanse.

Atle Skaftun (f. 1967) er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Stavanger, og har vært med i arbeidet med utvikling av nasjonale prøver i lesing ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

ISBN 82-450-0296-8 Kr 249 198 sider

En bok om oppvekst, 2. utgave
Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten

Denne boka tar for seg sentrale temaer innenfor samfunnsfag i førskolelærerutdanningen, og hovedfokus er barns oppvekst. Endringer i barns oppvekstkår og samfunnet generelt stiller både barn, foreldre og førskolelærere overfor nye problemstillinger og utfordringer.

Andre utgave av boka er revidert på bakgrunn av ny lov om barnehager, ny rammeplan for førskolelærerutdanning og ny rammeplan for barnehagen. Boka er også oppdatert ut fra nyere forskning og statistikk.

Denne reviderte utgaven er utvidet med to nye kapitler som omhandler barnehagen som organisasjon og ledelse i barnehagen, temaer som er sterkere vektlagt i den nye rammeplanen for førskolelærerutdanning. Her presenteres generell teori rundt organisasjon og ledelse, men knyttet opp mot barnehagen og belyst ut fra senere års omstillinger i kommunene.

Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten arbeider som høgskolelektorer i samfunnsfag ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo.

Logos og Dharma
Gunnar Neegaard (red.), Sidsel Øiestad Grande, Gunnar Heiene, Robert W. Kvalvaag, Rasmus Reinvang, Per Anders Aas

Religionene har fulgt menneskenes historie til alle tider. De religiøse forestillingene uttrykker hvordan menneskene tolker tilværelsen, og hvilken mening de finner med sine egne liv.

Norge er i ferd med å bli et flerkulturelt samfunn, og da er det viktig å ha kunnskap om andre menneskers tro, religion og kultur. Logos og Dharma gir god innsikt og er nyttig og inspirerende både for allmennlærerstudenter og andre som ønsker å få en innføring i de store religioner.

I boken blir hver enkelt religion fremstilt på sine egne premisser. Samtidig søker forfatterne å sette presentasjonene inn i en større religionsfaglig sammenheng. Boken inneholder også en innføring i religion som fag og et kapittel om fellesetikk.

ISBN 82-450-0136-8 Kr 369 364 sider

Spektro/Musikal
Randi Margrethe Eidsaa, Helge Andreas Pareli Notland

I denne boka presenteres metoder og repertoar for undervisning i musikk og andre praktiske og estetiske fag basert på to utprøvde prosjekter, Spektro og Musikal .

Prosjektene er rettet mot ungdomsskolen, men har også relevans for mellomtrinnet og den videregående skolen (musikk, dans og drama).

Komposisjon som tverrfaglig tema og kreativitet er viktige elementer i prosjektet Spektro , mens musisering og formidling står sentralt i prosjektet Musikal . Med utgangspunkt i sine prosjekter henviser forfatterne til musikkpedagogisk teori og til sentrale verdier i læreplanen, både fra den generelle delen, læringsplakaten og fra plan for musikkfaget. Boka inkluderer en rekke praktiske oppgaver og metodiske tips knyttet til begge prosjektene.

ISBN 82-450-0482-0 Kr 249 224 sider


Del denne pressemeldingen på: