Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Tradisjonelle fiskeplasser - Oslofjorden og Skagerrakkysten
Pressemelding fra Juul forlag
Av Kari Hagen, 16. September 2006, kl. 9.56

Tradisjonelle fiskeplasser og méd
i Oslofjorden og Skagerrakkysten
… fra svenskegrensen til Åna-Sira …

W. Dannevig og Jo van der Eynden

Forfatterene har gjennom intervju med fiskere og andre lokalkjente folk, over flere år samlet inn opplysningene som her presenteres i tekst og et gjennomarbeidet kartmateriale. I de enkelte kapitler omtales fortløpende delene av kyststrekningen fra svenskegrensen til Åna-Sira. Det omfatter en kort omtale av de enkelte områder og beskrivelse av fiskeplassene der.
Alle fiskeplassene, totalt over 2730, er avmerket på kartoppslag bak i boken.

For hver fiskeplass informeres det om tradisjonelle aktiviteter, fiskeslag, redskapsbruk, bunnforhold, dybde, og hvilke som viser vei til stedene der det har vært fisket i generasjoner.

Et omfattende stikkordregister og krysshenvisninger mellom stedsnavn (over 7000) og kart, gjør denne også til en fin oppslagsbok for både fiskere, båtfolk og kystkulturinteresserte.

Med denne boken får turene i Oslofjorden og Skagerrakkysten en ekstra dimensjon. ¨

Tradisjonelle fiskeplasser og méd
i Oslofjorden og Skagerrakkysten
… fra svenskegrensen til Åna-Sira …Del denne pressemeldingen på: