Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Linjer-og dykk i barne- og ungdomslitteraturen
Pressemelding fra Omnipax (Imprintforlaget)
Av Kari Hagen, 18. September 2006, kl. 8.14

Kartet og terrenget; Linjer og dykk i barne- og ungdomslitteraturen
Kari Sverdrup og Jon Ewo (red)

”Hvor står vi, hvor går vi, hvor vil vi hen?” kan stå som motto for forlaget Omnipax’ artikkelsamling av året. Det er forfatterne selv som står bak, de to redaktørene er selv sentrale i barne- og ungdomslitteratursammenheng, både med egne bøker og som debattanter. Rundt seg har de samlet nær 30 andre skribenter – forfattere, oversettere, kritikere og litteraturvitere, for å nevne noen, som fra hvert sitt personlige ståsted plasserer barne- og ungdomslitteraturen på kartet. Tema som berøres er blant annet utfordringer ved å skrive realistisk vs. fantastisk, nyere uttrykk i billedbøkene, å skrive ”faksjonslitteratur”, litteratur som oppdragsskriving og en vurdering av fenomenet allalderbøker. Hvilke premisser legger kritikere i ulike nordiske aviser til grunn for sitt arbeid? Stilles forfatteren overfor særskilte krav når hun arbeider med poesi for og med barn? Og hvordan opplever forfatteren ”å bli kledd naken av sin oversetter”?

Langt fra å være en tradisjonell litteraturhistorie, lar boken forfatterne selv komme til orde – i en grasrotframstilling som gir et levende og mangefasettert bilde av det området som noen vil mene er det viktigste, mest grunnleggende innenfor samtidslitteraturen.


Del denne pressemeldingen på: