Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Privatøkonomi fra Vigmostad & Bjørke - september 2006
Nyttig og enkelt. Angår oss alle
Av Kari Hagen, 20. September 2006, kl. 8.34

Skilsmisseboka
Otto Risanger

Halvparten av norske ekteskap oppløses. Det samme gjør de fleste samboerforhold. Her trengs gode råd! Skilsmisseboka er den autoritative veilederen om hva man bør og kan gjøre – og ikke bør gjøre – før og etter bruddet, om rettigheter og plikter i forhold til trygd, skatt, bolig, andre verdier, barn og bidrag. Skilsmisseboka skal hjelpe folk i en tøff og vanskelig prosess.

Arveboka
Otto Risanger

Overføring mellom generasjonene kan skje gjennom arv, gaver, gavesalg, ordinært salg, generasjonsskifte mv. Økonomiske og juridiske forhold mellom besteforeldre, foreldre, barn og barnebarn, og også andre slektninger, blir behandlet. Arveboka behandler også forskudd på arv, hvem som arver hvem, hvordan arveoppgjøret kan planlegges før død, hvordan arven kan fordeles, osv.

Samboerboka
Otto Risanger

Boka er en sammenfatning av det meste som kan berøre samboere. Den behandler formuesforhold i et samboerskap og ser også på hvordan samboere kan sikre hverandre best mulig i tilfelle sykdom, dødsfall eller samlivsbrudd. Boka avklarer også økonomiske og juridiske forhold vedrørende samboere og barn.

Singelboka
Otto Risanger

Singelboka tar for seg situasjonen når man lever alene – på jobb og i fritida, på reiser, hvordan du bør tenke når det gjelder bolig, økonomisk sikkerhet gjennom skade- og ulykkesforsikring, personforsikring og pensjon, og hvilke rettigheter man har innenfor folketrygden og samfunnets sosiale sikkerhetsnett

Ektefelleboka
Otto Risanger

Boka handler om formuesforholdet i ekteskap, og ser også på hvordan ektefeller kan sikre hverandre best mulig i tilfelle sykdom, dødsfall eller samlivsbrudd. Selv om det finnes et finmasket sikkerhetsnett for ektefeller, er det også mange hull i nettet som man kan falle gjennom. Her er Ektefelleboka en utmerket hjelper


Del denne pressemeldingen på: