Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Dag Solstad nominert til Brageprisen
Dag Solstad er nominert til Brageprisen i kategorien for skjønnlitteratur for voksne for sin romanArmand V. Fotnoter til en uutgravd roman”.
Av Kari Hagen, 31. Oktober 2006, kl. 6.57

I juryens begrunnelse for valget av Solstads roman heter det:

Armand V

””Armand V.” representerer på mange måter en ny dreining i Solstads forfatterskap, samtidig som forfatteren rendyrker bruken av fotnoter, et grep som også i stor grad preget hans forrige utgivelse 16.07.41.

Om ”Armand V.” er ny i form, er det like fullt en umiskjennelig Solstadbok vi har å gjøre med, et betydelig verk som trekker tematiske linjer tilbake gjennom hele forfatterskapet. ”Armand V.” er også en politisk roman som viser individets manglende muligheter til protest i et rikt og velfødd samfunn der troen på radikal endring og bevegelse for lengst har forvitret.

Hovedkarakteren Armand er en nyskapning i Solstads forfatterskap: Han er diplomat, og representerer en annen type dannelse og strategi: Den eneste gangen han kaster masken, i protest mot sønnens karrierevalg, får det fatale konsekvenser.

Solstads særegne og vitale språkføring, den omstendelige og gjentagende stilen, bringer stadig inn nye elementer: Varme, resignasjon, innsikt, og som en viktig og befriende ingrediens finner vi den kostelige komikken; manérens forviklinger og løyerligheter”.

De øvrige nominerte i samme kategori er Kjartan Fløgstad for romanen ”Grand Manila” (Gyldendal) og Jan Jakob Tønseth for novellesamlingen ”Von Aschenbachs fristelse” (Cappelen).

Juryen i kategorien for skjønnlitteratur for voksne har bestått av Cecilie Brun Løwe, Thor Arne Sæterholen, Thorstein Norheim, Anne Merethe Kjelsvik Prinos og Rune Christiansen.

Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen med Den norske Forleggerforening som sekretariat. Prisen er delt ut årlig siden 1992 og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Brageprisen deles ut i fire kategorier: Skjønnlitteratur, barne- og ungdomsbøker, faglitteratur og en åpen klasse som varierer hvert år.


Brageprisen 2006 deles ut i Gamle Logen torsdag 16. november kl. 17.00.


Del denne pressemeldingen på: