Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
A New Scoop Basic ferdig til skolestart
Viderefører suksessen.
Av Kari Hagen, 22. November 2006, kl. 9.02

Ei viktig årsak til suksessen til L-97-verket Scoop var dei tilpassa utgåvene på mellomtrinnet.
No er vi i gang med eit liknande tilbod for det nye verket, A New Scoop. Til neste skoleår vil vi ha ferdig ei tilpassa utgåve av arbeidsboka for 5. årstrinn.

Workbook 5 Basic blir bygt opp omkring dei same tema som tekstboka A New Scoop 5.
Samanlikna med den vanlege arbeidsboka får Workbook Basic enklare oppgåver og "Easy Versions" av dei vanskelegaste tekstane i tekstboka.
Boka blir bygt opp slik at heile klassen kan arbeide med det same stoffet uansett om dei bruker den vanlege utgåva eller Basic-utgåva.Del denne pressemeldingen på: