Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Nyheter fra Vigmostad & Bjørke - november 2006
Norges første arbeiderroman - Streik - foreligger i modernisert utgave! I går var det lansering på Voss, og med det tjuvstartet vi neste års Sivlejubileum - da er det 150 år siden Sivle ble født!
Av Kari Hagen, 7. November 2006, kl. 9.06

Streik
Per Sivle

Streik
Steinkastende demonstranter blir brutalt slått ned med militærmakt. Én person blir skutt, to dør av bajonettstikk. Den dramatiske streiken blant sagbruksarbeiderne i trelastbyen Drammen i 1881 fikk en tragisk utgang.

Streiken i Drammen er utgangspunktet for Per Sivles Streik som kom ut ti år seinere.
Handlingen i romanen er lagt til sagbruksmiljøet i Langestrand, som byen heter her.
Sivles eminente evner til person- og folkelivsskildring fargelegger fortellingen.
Her er både humor og svart tragedie.
Nærgående skildringer av kynisk forretningsmoral, nød og hjelpeløshet gjør inntrykk. Men midt i armoden fins også lyse øyeblikk.
Handlingen topper seg i dramatiske høydepunkt, og Sivle gir fremstillingen liv og perspektiv ved bruk av symbolske virkemidler.

En dramatisk bok som tar utgangspunkt i virkelige hendelser.


Vossastubbar og soger
Per Sivle

Vossastubbar og soger
Han var livlaus og vart lagd til sides då han vart fødd. Tvillingbroren som kom etter, såg endå meir død ut enn den første, som derfor vart teken fram att, massert og klapsa i baken av jordmora. Det vart Per Sivle. Han voks opp i tre ulike fosterheimar, var svært skuleflink og vart etter kvart også svært produktiv. I år er det 100 år sidan Per Sivle døydde for eiga hand etter fleire tunge år.

Per Sivle opplevde så mykje på sitt eige skinn at han visste kva som svir, kva som gler, og kva som slepper tårene laus. Han fekk prøve alt sjølv. Sivle har ord og dikt til dei som er i fest og høgtid. Han har mjuke ord til dei som står ved mor si grav. Han har ord òg klumsande forteljingar til born. Alt er oppbygd på ein slik måte at det "tek" tilhøyraren. Der set det seg fast i hausen, og der vert det verande.

Språket til Per Sivle er utruleg rikt på ord og nyansar frå talemålet. For å bevare originaliteten og mangfaldet i dette levande målet er det i denne boka laga forklaringar til ord som i dag er lite brukte. Tekstane er dermed tilgjengelege for alle


Del denne pressemeldingen på: