Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Feider og fred i nordisk middelalder
Bok for historieinteresserte
Av Bent Johan Mosfjell, 18. Desember 2006, kl. 18.19

Pressemelding fra Unipub

Feider og fred i nordisk middelalder
Erik Opsahl (red.)

For å forstå den indre sammenhengen mellom politikk og stat, makt og rett i middelalderen må man også begripe feiden. For første gang blir begrepet og fenomenet ”feide” i middelalderen og inn i tidlig moderne tid i Norden tatt opp til debatt. Feider og fred i nordisk middelalder er et viktig bidrag til vår forståelse av middelalderens samfunn. Med fokus på feiden gir boka nye innfallsvinkler til samfunnsfenomener som politikk, økonomi, sosiale relasjoner og kjønnsrelasjoner, individ versus kollektiv, heder og ære.

Boka inneholder seks artikler, samt en innledning og en oppsummerende kommentar med perspektiv for framtidig forskning. Målgruppa er studenter, historikere og alle som er interessert i historie og førmoderne samfunn.
Bidragsytere er Helgi Þorláksson, Bjørn Poulsen, Dag Lindström, Auður Magnúsdóttir, Jeppe Büchert Netterstrøm, Erik Opsahl og Eva Österberg.

ISBN: 9788274772724
249,– • 160 s.• Unipub 2006


Del denne pressemeldingen på: