Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Adam Smiths verker på norsk
Nyhet fra Sonstad Forlag
Av Bent Johan Mosfjell, 14. Januar 2007, kl. 14.06

Utgivelsen av Adam Smiths hovedverk er en begivenhet. Selv om hans idéer fortsatt er gjenstand for både heftig debatt, og gir inspirasjon for politiske ledere i mange land, så har hans bøker aldri før blitt utgitt på norsk.

Vi ser i dag en sterk fornyet interesse for Adam Smiths ideer og verk. Mange kjenner ham av omtale, men få har lest hans verker. Den norske utgivelsen omfatter to klassiske verk, som inneholder de sentrale tankene og teoriene til Adam Smith.

Adam Smith er blitt kalt kapitalismens åndelige stamfar på grunn av sitt forsvar for frihandel og markedsliberalisme, og dermed blitt en av høyresidens mest kjente ideologer. Imidlertid er det også mange på venstresiden som har tatt Smith til inntekt for sine synspunkter, bl.a. på grunn av hans kritikk av de mektige i samfunnet.

Adam Smith berømmelse hviler på de to hovedverkene som er med i samleutgaven: «Moralske følelser» og «Nasjonenes velstand». Det moralfilosofiske verket gjorde ham kjent og respektert i Europa, og det sosialøkonomiske verket ble så banebrytende at det fortsatt regnes som en av verdens viktigste bøker.

Adam Smith selv betraktet «Moralske følelser» og «Nasjonenes velstand» som to hoveddeler i en sammenhengende teori om hvordan mennesker opptrer mot hverandre, og hvordan menneskelige samfunn fungerer.

Sonstad Forlag gjør Adam Smith tilgjengelig i en pent innbundet 4-binds utgave over en toårsperiode. Man kan bestille den norske firebindsutgaven av Adam Smiths verker i dag, og få bøkene tilsendt etterhvert som de kommer ut. Første bind av serien er tilgjengelig i dag. Verket vil være komplett i august 2008.


Del denne pressemeldingen på: