Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
To skjønnlitterære mestere
Nye bøker av Milan Kundera og J.M.Coetzee
Av Bent Johan Mosfjell, 26. Januar 2007, kl. 8.45

Pressemelding fra Cappelen:

Milan Kundera
Forhenget

Oversatt av Kjell Olaf Jensen
Kr 329

I Forhenget fortsetter Milan Kundera sine refleksjoner om romankunsten, og videreutvikler dermed tanker som ble påbegynt i de to tidligere verkene Romankunsten og Forrådte testamenter. Han tar leseren med fra høydepunkt til høydepunkt i litteraturhistorien og viser hvordan det ene verket står i dialog med det andre på tvers av landegrensene. For romanens historie kjenner ikke nasjonale grenser, verkene hever seg i stedet over dem ved å avsløre ukjente sider ved menneskenes liv – sider som verken sosiologien, psykologien, politologien eller filosofien er i stand til å avdekke.

”Et magisk forheng som var vevet av legender, var hengt opp foran verden. Cervantes sendte don Quijote ut på reise og rev forhenget i stykker. Verden åpnet seg foran den vandrende ridderen, i all sin prosas komiske nakenhet.” Et forheng, skapt av konvensjoner, fordommer og forutintatte holdninger, henger alltid mellom mennesket og verden. Ved å rive forhenget i stykker banet Cervantes vei for romankunsten, uten hvilken Europa ikke ville vært det samme.

Fine iakttakelser og underfundige refleksjoner om historie, musikk, politikk, erotikk, barokkstil, kitsch, vulgaritet og provinsialismens terror
- Hans Hertel, Politiken

Milan Kundera er bedre enn noensinne (…) Nesten hver side i boken byr på en slående innsikt
- Nils Gunder Hansen, Berlingske Tidende

- - -

J.M.Coetzee
Skumringsland

Oversatt av Mona Lange
Kr 298,-

Skumringsland er Coetzees første skjønnlitterære arbeid og består av to kortromaner hvor handlingene utspiller seg i to tidsepoker.

Vietnamprosjektet forgår i USA rundt 1970, da Vietnamkrigen var på sitt hissigste. Fortelleren arbeider i et statlig departement med strategier for psykologisk krigføring. Han søker å bruke kunnskapen om vietcongs kultur og sosiale koder til å finne en måte å bryte dem ned på.

Jacobus Coetzees fortelling forgår i Sør-Afrika mot slutten av søttenhundretallet da hollandske settlere utforsket områdene innover i landet. Jacobus Coetzee drar på en ekspedisjon med håp om å gjøre handel med en ny stamme av hottentotter, en stamme som enda er fri. Med seg på turen har han sine egne slaver, og Coetzee (i romanen) begir seg ut på et lengre filosofisk resonnement om hvordan de innfødte som ikke lar seg temme og legge i slavelenker bør utraderes.


Del denne pressemeldingen på: