Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Velferdsstaten møter verden.
Ny bok av Marie Louise Seeberg.
Av Bent Johan Mosfjell, 16. Januar 2007, kl. 7.57

Pressemelding fra Gyldendal:

Marie Louise Seeberg
Velferdsstaten møter verden
Arbeidsplasser i endring

Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på. Endringene har sitt utspring i en globalisering av et knippe ideer om hvordan det offentlige bør moderniseres, reformeres, effektiviseres og styres.
Reformene blir kalt ny offentlig styring.

Vi får en fremvekst av flerkulturelle arbeidsplasser og nye krav til kompetanse, effektiv drift, økonomiforvaltning og lederskap. I denne boken reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål knyttet til denne
utviklingen:

- Hvordan håndterer vi forskjellighet som etnisitet, kjønn, klasse og alder på arbeidsplassen?
- Hvordan kan vi avdekke, forebygge og motvirke strukturell diskriminering?
- Hvordan kan vi jobbe systematisk med arbeidsorganisering, arbeidsrelasjoner og motvirke uønskede hierarkidannelser på arbeidsplassen?
- Hvordan sette arbeidsplassen i stand til å gjøre effektiv bruk av den samlede individuelle kompetansen og bygge opp en felles kompetanse?

Boken gir rike perspektiver på hvordan samarbeid bør organiseres og utføres, både når situasjoner oppstår og i det rutiner skal gjennomgås. Den er spesielt egnet for studenter i administrasjon og ledelse innen helse- og omsorgssektoren.

Marie Louise Seeberg er sosialantropolog, dr.polit. og forsker II ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Hun har forsket spesielt på arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren, migrasjon og minoriteter.


Del denne pressemeldingen på: