Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Poetisk trilogi avsluttet
Vemund Solheim Ådland: Repetisjon og åpenbaring
Av Bent Johan Mosfjell, 8. Februar 2007, kl. 8.51

Pressemelding fra Damm:

Repetisjon og åpenbaring kretser rundt temaene sex og berøring, drap og skjønnhet, støy og stillhet. Språk versus ikke-språk. Og humor. Nettopp den spesielle kombinasjonen av det ekstreme uttrykk/tema (voldtekt, drap, sex) med mye språklig lek og humor, gir boka dens særegne spenning.

Siste del i en poetisk trilogi. Som i de to foregående bøkene (Profylaktisk skjønnhet, Cappelen 2004 og Ete, Cappelen 2005) er årets bok preget av språklig minimalisme på grensen til det ikke-semantiske. Men i teksten finnes det også en historie som fortelles – dels gjennom et partikulært og meningstømt språk, dels gjennom klare bilder av vold, skjønnhet og ødeleggelse. Formmessig og innholdsmessig skaper de tre bøkene en helhet, selv om de også kan leses separat. Den formmessige likheten ligger blant annet i tittelen i siste bok, repetisjon. Men tittelen åpner også opp for en ny retning, en mulig åpenbaring. Vekslingen mellom poesi og prosa går som en rød tråd gjennom bøkene.

Pris: 199,-

Vemund Solheim Ådland (f. 1974) er forfatter og grafiker og bosatt i Bergen. Vemund blir inspirert av ting han leser, og av ting han ser (bildekunst, trivielle gjenstander, mennesker), og av musikk. Men aller mest blir han inspirert av selve skriveprosessen, av det å bygge ut et materiale.

Tidligere utgitt:
Sep pran ek, dikt (Biblioteket Gasspedal 2003)
Profylaktisk skjønnhet, dikt (Cappelen 2004)
Ete, dikt (Cappelen 2005)


Del denne pressemeldingen på: