Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Judasevangeliet
Og De gnostiske evangelier
Av Bent Johan Mosfjell, 10. Mars 2007, kl. 16.17

Pressemelding fra Lille Måne:

Nå midt i Mammut vil vi gjerne i all beskjedenhet fortelle om to bøker som helt i siste liten havnet på Lille Månes utgivelsesliste, nemlig Judasevangeliet og klassikeren De gnostiske evangelier.

Begge bøkene er klare til påske, og vi lanserer de til en hyggelig pris - kr 249,- per bok.

JudasevangelietJudasevangaliet

I 1600 år lå budskapet skjult. Da de innbundne papyrussidene i dette forsvunne evangeliet til slutt nådde frem til filologer som kunne oppklare meningen, ble de forbløffet. Her var et evangelium som man ikke hadde sett siden kristendommens begynnelse og som få fagfolk hadde trodd eksisterte engang - et evangelium som fortelles ut fra perspektivet til Judas Iskariot, historiens desiderte forræder.
I denne gjennomgripende gjenfortolkningen ber Jesus Judas om å forråde ham. I motsetning til evangeliene i Det nye testamentet, fremstilles Judas Iskariot som en rollemodell for alle dem som ønsker å være Jesu disipler. Han er den apostelen som virkelig forstår Jesus.

Denne boken rommer den første utgivelsen av dette bemerkelsesverdige evangeliet etter at det ble forkjetret av de første kirkefedrene, særlig St. Irenaeus i 180. Kodeksen (eller boken) som inneholdt evangeliet lå skjult i en hule i Midt-Egypt og ble oppdaget av noen bønder på 1970-tallet. I de mellomliggende årene ble papyruskodeksen kjøpt og solgt av antikvitetshandlere, gjemt bort og fraktet over tre kontinenter. Hele tiden ble den utsatt for skader som reduserte mye av den til fragmenter. I 2001 havnet den endelig i hendene på en gruppe fagfolk som omhyggelig samlet og rekonstruerte den.

Judasevangeliet er oversatt til klar og tydelig prosa fra den koptiske originalen og ledsages av kommentarer som forklarer dets fascinerende historie innenfor den første kirkens rammer. Det gir et helt nytt forståelsesgrunnlag for Jesu Kristi budskap.

Redigert av Rodolphe Kasser, Marvin Meyer og Gregor Wurst
Kommentert av Bart D. Ehrman
Forord av Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap UIB
Oversatt av Grete Helene Moen
Utgis i samarbeid med National Geographic Society
ISBN 978-82-92605-07-3

De gnostiske evangelierDe gnostiske evangelier

En tittel som sikkert mange kjenner igjen. Denne klassikeren utkom på norsk første gang i 1980 (Cappelen) og senere på Hilt & Hansteen (1996).

Dette skriver forfatteren Elaine Pagels i innledningen:
"I dag begynner vi å ane at det vi kaller kristendommen - og det vi kjenner som den kristne tradisjon - bare er et lite tilfang av kilder som er valgt ut av dusinvis av andre. Hvem gjorde dette utvalget, og av hvilke grunner? Hvorfor ble visse andre skrifter utelatt og fordømt som 'kjetteri'? Hva var det som gjorde dem så farlige?" () Tradisjonelt har historikerne fortalt oss at de ortodokse motsatte seg gnostikernes oppfatninger ut fra religiøse og filosofiske grunner. Det gjorde de utvilsomt. Men undersøker man de gnostiske kildene, får man et vink om at striden også hadde en annen dimensjon. Kildene tyder på at disse religiøse stridsspørsmålene - om Guds og Kristi natur - samtidig har samfunnsmessige og politiske implikasjoner som fikk avgjørende betydning for kristendommens utvikling som institusjonell religion."

Det vi i dag refererer til som Det nye testamentet fikk sin nåværende form først flere hundre år etter Jesu død  Ifølge Harvard professor Helmut Koester kan noen av de gnostiske evangeliene faktisk være eldre enn de nytestamentlige evangeliene.
10. juni 1949, fire år etter at oppdagelsene av disse skriftene ble gjort første gang, skrev en egyptisk avis følgende: "Vitenskapelig sett er oppdagelsen (av Nag Hammadi-skriftene) mer interessant enn oppdagelsen av Tutankhamons grav."

De gnostiske evangelier
Oversatt av Torbjørn Bergane
222 sider, kr 249,-
ISBN 978-82-92605-08-0


Del denne pressemeldingen på: