Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Kamran Nazeers "Inn med idiotene"
Autisme, språk og følelser
Av Bent Johan Mosfjell, 5. Mars 2007, kl. 8.36

Pressemelding fra Pax:

Pax Forlag utgir i vår den oppsiktsvekkende boken Inn med idiotene av Kamran Nazeer, som gir et fascinerende bilde av autisters ulike livserfaringer og muligheter for et selvstendig liv.

I 1982, da Kamran Nazeer var fire år, begynte han på en spesialskole for autistiske barn i New York. Tjueto år senere dro han igjen til USA for å få kontakt med noen av sine klassekamerater fra den tiden. Selv var han nå i jobb som rådgiver for den britiske regjeringen etter universitetseksamener i jus og filosofi. Hva hadde skjedd med de andre?

Han møter tre av dem: André er dataforsker, men må bruke hånddukker når han skal kommunisere direkte med andre mennesker. Randall er sykkelbud, skriver dikt og lever i et forhold til en annen mann, men blir ofte utnyttet og nedvurdert. Craig er taleskriver for amerikanske senatorer, men kan ikke møte andres blikk. Elizabeths historie må fortelles av foreldrene hennes. Hennes problemer ble for store, og hun begikk selvmord to år tidligere.

Inn med idiotene er en velskrevet, bevegende og opplysende bok som viser hvor variert autistenes livserfaring er. De er verken idioter eller genier, men mennesker som må jobbe ekstra hardt for å klare å delta i verden.

Samtidig er dette en bok som kaster nytt lys over språk og kommunikasjon på en måte som gjelder oss alle. Kunnskapen fra autistenes verden blir til ny kunnskap om betydningen av empati, intuisjon og logisk argumentasjon i våre private liv, i sosial omgang og i politikken.

Kamran Nazeer er født i Glasgow i Skottland i 1977. Han har studert jus ved Universitetet i Glasgow og filosofi ved Corpus Christi College i Cambridge. I dag er han ansatt som politisk rådgiver for den britiske regjeringen i Whitehall.

Kamran Nazeer
INN MED IDIOTENE
Eller hvordan vi lærte å forstå verden
Oversatt av Knut Johansen
Innb. kr. 298.-
Pax Forlag 2007


Del denne pressemeldingen på: