Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Når livet setter seg i kroppen
Gjør som kroppen din sier
Av Bent Johan Mosfjell, 6. April 2007, kl. 9.23

Pressemelding fra Noras Ark:

Når livet setter seg i kroppenNesten halvparten av alle som er sykmeldte eller uføretrygdete i Norge har kroniske muskel- og skjelettsmerter, og majoriteten av dem er kvinner. Kroniske muskel- og skjelettplager kan ofte ikke forklares: Røntgenbilder viser ingen synlige skader, men smertene er reelle nok. Når livet setter seg i kroppen av Eldri Steen og Liv Haugli presenterer et mestringsprogram som hjelper pasienter til å bli bevisst hvorfor kroppen reagererer med smerter, og som gjør dem i stand til å ta et bedre grep om livet sitt.

Liv Haugli, som er lege og spesialist i arbeidsmedisin, og Eldri Steen, sykepleier og helsepedagog, gjorde sitt felles doktorgradsarbeid på pasienter med kroniske muskel- og skjelettlidelser. Når foreligger ny utgave av den populære boka Når livet setter seg i kroppen, som er skrevet på bakgrunn av dette arbeidet.

Livsstyrketrening
Kroppens tale er tydelig, men vi lytter ikke til den før smertene har satt seg fast.
Forfatternes hovedbudskap er at de færreste plager eller sykdommer har en enten fysisk eller psykisk årsak. I fellesskap har de utviklet et behandlingsopplegg som ikke går på medisinering, men på økt bevissthet om hva kroppen forsøker å fortelle. Det har gitt deltakerne tro på at de kan mestre hverdagen, de har mindre smerter og er mindre trøtte.

Gjenkjennelse
Pasienteksemplene i boka er lette å kjenne seg igjen i. Stemmen som forteller oss hva vi må , bør og skal kan lett ta over styringen for oss alle. Boka gir et verktøy til å bli bevisst sammenhenger mellom tanker, følelser, kroppens reaksjoner og hvordan vi lever livet vårt, og gir dermed inspirasjon til å gjøre noe med vår egen situasjon.

Utdanning og kurs
Livsstyrketrening er nå et tverrfaglig videreutdanningstilbud for helse-, sosial- og trygdepersonell og et gruppeprogram for personer med kroniske sammensatte plager. Begge deler er i vekst, og tilbys i store deler av landet.

Eldri Steen og Liv Haugli
Når livet setter seg i kroppen
Bevisstgjøring – muligheter – valg
Heftet, 152 sider, kr 178,-


Del denne pressemeldingen på: