Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Bjarte Engers livegenskap
Visjonær roman fra Freddy Fjellheim
Av Bent Johan Mosfjell, 10. Mai 2007, kl. 9.12

Pressemeldinger fra Cappelen:

Bjarte Engers livegenskapHva innebærer det å drepe et menneske mentalt?/ Er det en sammenheng mellom økologisk krise og moral? Blir rike mennesker dumme av rikdom? Hva er våkenhet? / Er menns fysisk vold unatur, mens kvinners psykisk vold er kulturelt akseptabelt? Har middelklassen overtatt overklassens kommunikasjonsformer? / Kan ensomhet gi styrke?

Freddy Fjellheim (f. 1957) har det siste tiåret undersøkt og kritisert det nyrike Norge i bøker, aviser og tidsskrifter. Gjennom komiske og tragiske fortellinger, med satirer og essays, blir vi i årets bok kjent med livet og tankene til legen Bjarte Enger. Utgangspunktet er Engers mangeartede opptegnelser etter tapet av hustruen Dora. Legens sorg leder ham til et drastisk frihetsvalg med visjonære ansatser. Forholdet til sønnen Bengt, som har giftet seg med en svensk overklassepike, står sentralt. I den sammenheng oppdager Bjarte Enger ”en årtusengammel sykdom”, det mentale mordet.

Les utdrag fra boken her.

Det er faktisk befriende å lese en diktsamling som vil noe å utover å snakke om seg selv, som har en politisk agenda og et utopisk sikte...Han står i tradisjonen fra Georg Johannesens sylskarpe analyser. Og han viderefører på mange måter Jan Erik Volds polemiske arkiv over landet Gnore."
- Henning Howlid Wærp om ”Hvile og slagverk” i Bokvennen 2/2005

Freddy Fjellheim bor på Gressvik i Østfold.


Del denne pressemeldingen på: