Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Globalisering i Norge
Politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring
Av Bent Johan Mosfjell, 14. Mai 2007, kl. 8.20

Pressemelding fra Fagbokforlaget:

Globalisering i NorgeBoken gir en ny, brukervennlig innfallsvinkel til studiet av globalisering. Samtidig introduseres leseren til tre ulike fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap: statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi. Forfatterne beskriver hvordan samfunnsvitenskapens utvikling har vært forankret i en kontekst som er sterkt preget av nasjonalstaten. Dominerende analytiske perspektiv brukes for å belyse den nasjonsbaserte tilnærmingen innenfor hvert av disse fagområdene. Gjennom empiriske eksempler vises det hvordan globaliseringen endrer verden og utfordrer vår tillærte, nasjonsbaserte forståelse av den. Boken gir leserne mulighet til å se hvordan suverenitet sakte, men sikkert, blir utfordret og gjenskapt på nye nivåer. Og sist, men ikke minst, oppfordrer den leserne til både å forstå og påvirke utformingen av suverenitetens nye drakt.

Anne Margrethe Brigham er førsteamanuensis i statsvitenskap ved NTNU og har flere års erfaring fra forskning og undervisning innen globaliseringsfeltet.

Jonathon W. Moses er professor ved NTNU og har flere års erfaring fra forskning og undervisning innen globaliseringsfeltet.

Globalisering i Norge
Politisk, kulturell og økonomisk suverenitet i endring
Moses, Jonathon W. og Anne Margrethe Brigham

Utgitt: 03.05.2007
Pris: 289,–
Fagbokforlaget
182 sider
ISBN: 978-82-450-0365-9


Del denne pressemeldingen på: