Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Verdens levende religioner
Verden er uhelbredelig religiøs
Av Bent Johan Mosfjell, 7. Mai 2007, kl. 9.24

Pressemelding fra Pax:

Nytt norsk oversiktsverk om verdens religioner

Verdens levende religionerNå foreligger det for første gang et bredt anlagt norsk oversiktsverk, som omfatter både de store verdensreligionene og mindre, religiøse retninger som praktiseres i dag.

Religionens rolle i dagens konflikter, gjør at kunnskap om religion er helt nødvendig. Lenge trodde man at vitenskap og fornuft ville utkonkurrere religion, at verden ville bli stadig mer sekularisert. En slik oppfatning er det vanskelig å holde fast ved. Store deler av verden er sekularisert i betydning av at den religiøse autoritet er svekket, men religion blir ikke borte av den grunn. I Norge er interessen for religion større enn noensinne.

Verdens levende religioner er skrevet av våre beste forskere og formidlere innenfor sitt område; Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson, Armin W. Geertz, Bente Groth, Knut A. Jacobsen, Brita Pollan og Anne Sofie Roald.

Leseren får en innføring i jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme, men også i jainisme, sikhisme, og ulike former for nyreligiøsitet. Urfolks religioner er representert ved samisk religion og hopi-indianernes religion. Forfatterne forteller også om de ulike religionenes utbredelse i verden og hvordan de ulike retningene praktiseres i Norge i dag. Boken er rikt illustrert.

Verdens levende religioner
Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson (red.)
434 sider
Kr. 468,-
ISBN 978-82-530-2883-5


Del denne pressemeldingen på: