Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Prosa 3/07
Sommernummeret ute i dag!
Av Bent Johan Mosfjell, 4. Juni 2007, kl. 9.25

Pressemelding fra Prosa:

Prosa 03/07 utgis i dag! Norges største litteraturtidsskrift har som alltid godt bokstoff og saker til debatt.

God lesning i sommersola! Fra innholdet:

Prosa 03-2007Eirik Newth om Nasjonalbibliotekets digitalisering og Google Book Search
Skal Nasjonalbiblioteket på nett bli en sentralstyrt Biblioogle, eller et redigert arkiv som norske brukere stadig er med på å utvikle? Nasjonalbiblioteket skal i årene som kommer digitalisere for millioner av kroner. Det er selvsagt både nødvendig og gjennomførbart. Men det er et åpent spørsmål om digitalbiblioteket makter å formidle den tilgjengelige informasjonen til et forsvarlig antall brukere. Veivalgene hittil går i retning av samme formidlingssystem som Google Book Search, med liten brukerdeltakelse. Dette er lite framtidsrettet, mener Eirik Newth.

Christine Meklenborg Salvesen om reiseparlørenes forunderlige verden
Man skal enten være usedvanlig optimistisk eller svært nøktern for å få utbytte av en reiseparlør, hevder Christine Meklenborg Salvesen. Hun har gått gjennom alle de største reiseparlør-seriene som finnes i Norge – og viser hvordan parlørene henger igjen i bildet av en museumstrålende, portvinsdrikkende turist, uten behov for trådløst nettverk eller andre moderne fasiliteter…

Hadia Tajik etterlyser nyansert islamlitteratur
”Jeg etterlyser en norsk bok der forfatteren leser tradisjonell islam på en kritisk måte uten å bikke over til å bli en rabiat, islamofobisk, angstbesatt, se-så-politisk-ukorrekt-jeg-er, det-betyr-at-jeg-er-modig-bok.”

Jo Eggen om oversettelse som politikk
For 20 år siden uttalte Slobodan Milošević en setning som har blitt gjengitt på utallige måter i sakprosaen om den jugoslaviske tragedien. Jo Eggen har oppsporet flere av versjonene, og viser her hvordan ulike oversettelser ikke bare gir store språklige og semantiske forskjeller, men også politiske. Er feilgjengivelsene av Miloševićs uttalelse eksempler på at sakprosa er diktning, fiksjoner satt sammen av ord, slik Georg Johannesen hevdet?

Les også:
Berit Ås om hersketeknikker før og nå
Hans Fredrik Dahl om medieetikk
Katrine Sele om fotohistorie
Minibiografi om Yngvar Ustvedt
Sissel Benneche Osvold om Yrsa Stenius' bok Makten och kvinnligheten
Dag Gjestland om nordmarka-bøker
Ulla-Britt Lilleaas om Trøtthetens tid


Del denne pressemeldingen på: