Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Religionspluralisme
Ny bok av av Oddbjørn Leirvik
Av Bent Johan Mosfjell, 19. Juni 2007, kl. 12.37

Pressemelding fra Pax:

Oddbjørn LeirvikOddbjørn Leirvik:
Religionspluralisme
Mangfald, konflikt og dialog i Norge

I denne oversiktlege boka teiknar forfattaren eit kart over det nye religiøse Norge og gir forslag til korleis det nye pluralismekartet kan lesast. Her handlar det ikkje berre om de ulike kristne trussamfunna og dei nye innvandrarreligionane, også human-etikken, jødedommen, baha’i-trua og ulike nyreligiøse rørsler er del av det religiøse livet i landet vårt i dag. Både konfliktlinjer og ulike forsøk på dialog blir presentert.

Leirvik ser også på sentrale trekk ved religionsdialogen si utvikling i Norge og stiller spørsmålet: Kva er oppnådd etter femten års religionsdialog? Er trus- og livssynssamfunna nøgde med å stadfeste sin religionsfridom, eller vågar dei også å utfordre kvarandre i kontroversielle spørsmål som kvinna si stilling?

Og kvar går dei viktige moralske og politiske skiljelinjer – kanskje heilt på tvers av tru og livssyn?

Del 1 av boka er ei oppdatert utgåve av Religionsdialog på norsk. Dei andre kapitla oppsummerer dels sentrale sider ved Religionsdialog på norsk, men tar samtidig inn viktige utviklingstrekk ved den norske religionspluralismen i dei siste åra. Også forholdet mellom religion og sekularitet høyrer med til det dagsaktuelle bildet.

Oddbjørn Leirvik (f. 1951) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har skrive ei rekke bøker om religionsdialog og beslekta emne.


Del denne pressemeldingen på: