Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Dato ikke klar for Potter
Ikke fastsatt dato for norsk utgave av Harry Potter and the Deathly Hallows
Av Bent Johan Mosfjell, 13. Juli 2007, kl. 9.56

Pressemelding fra Damm:

Den engelske utgaven av J.K. Rowlings Harry Potter and the Deathly Hallows lanseres 21. juli 2007. Dette er syvende og siste bind i serien om Harry Potter, som startet med utgivelsen av Harry Potter og de vises stein i 1997 (norsk utgave 1999). Rowling avslutter dermed serien nøyaktig ti år etter at den startet.

I følge det britiske forlaget Bloomsbury er bøkene om Harry Potter solgt i til sammen 325 millioner eksemplarer, og de er oversatt til 64 språk. I Norge er Schibsted største importør av den engelskspråklige utgaven.

Damm er forlaget som utgir de norske utgavene av Harry Potter-bøkene, og forlagssjef John Erik Riley kan fortelle at det totale opplaget på de norske bøkene foreløpig er kommet opp i 900 000 eksemplarer. – Harry Potter selger jevnt hele tiden, sier John Erik Riley. – I løpet av høsten vil vi ha trykket opp alle de seks første bøkene på nytt. Sjette bok i rekken om Harry Potter, Harry Potter og Halvblodsprinsen, ble i 2005 trykket i et opplag på 150 000 eksemplarer. Opplaget på den kommende boka er ennå ikke fastsatt, men at det blir et høyt tall, råder det ingen tvil om. Det vil i alle fall bli trykke opp godt over 100 000 eksemplarer av den siste Potter-boken, med den nye boken passerer da det totale opplaget på de norske Harry Potter-bøkene en million.

Forlaget forventer stor interesse rundt bok nummer syv om den unge trollmannen – at dette er siste bok i serien, vil nok bidra til å øke oppmerksomheten ytterligere, sier John Erik Riley.

Videre kan John Erik Riley fortelle at Damm foreløpig ikke har bestemt noen norsk tittel på boka. – Harry Potter and the Deathly Hallows er en flott tittel. Den rommer mye litterært og gir mange muligheter. Vi har derfor møtt større utfordringer på oversettelsessiden denne gangen. I samarbeid med oversetter Torstein Bugge Høverstad vil Damm finne frem til en tittel verdig den avsluttende boka.

John Erik Riley kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om når vi kan vente en norsk utgave av boka. Forlaget vil sende ut pressemelding med informasjon så snart pris, opplag, tittel, og dato for lansering er fastsatt.

Harry Potter-bøkene er blitt lansert i Norge i følgende rekkefølge:

Harry Potter og de vises stein – 1999
Harry Potter og mysteriekammeret – vår 2000
Harry Potter og fangen fra Azkaban – høst 2000
Harry Potter og ildbegeret – 2001
Harry Potter og Føniksordenen – 2003
Harry Potter og Halvblodsprinsen – 2005


Del denne pressemeldingen på: