Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Døv identitet i endring
Ny bok om døves selvoppfatninger
Av Bent Johan Mosfjell, 18. September 2007, kl. 5.42

Pressemelding fra Universitetsforlaget:

Døv identitet i endringNy bok fra Universitetsforlaget: Døv identitet i endring av Jan-Kåre Breivik

Døv identitet over alle grenser

Døve er en språklig og kulturell minoritet, som opplever undertrykkelse fra det hørende majoritetssamfunnet. I Norge finnes det omlag en halv million mennesker med nedsatt hørsel, og rundt 4000 tegnspråklige døve. Disse utgjør en marginalisert gruppe hvor mange sliter med at de oppfattes som «unormale». Hørende tenker gjerne at døve mangler en helt sentral livskvalitet - hørsel. Men oppfatter de det slik selv?

Denne boka tar for seg hva det vil si å være døv i dag, hvilke utfordringer døve står overfor, og hvilke krefter de til daglig må kjempe mot. Innad opplever døve en sterk forankring til det tegnspråklige kommunikasjonsfellesskapet. Men stadig flere søker seg ut, til et mer globalt døvefellesskap – som de blant annet finner på internett og på reisefot.

Boka tar utgangspunkt i livshistoriske fortellinger fra ti norske døve. Den gir et nært innblikk i døvesamfunnets spesielle dilemmaer, men også mer allmenne utfordringer knyttet til identitet i en glo­balisert og flerkulturell virkelighet.

Jan-Kåre Breivik er sosialantropolog og ansatt på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen. Han har i mange år forsket på døve som minoritet og identitetsbevegelse.

«Denne boken er uten tvil noe av det viktigste, og intellek­tuelt mest spenstige, som har vært skrevet om identitet på lang tid her i landet. Den er velskrevet, original og noe så sjeldent som en helt nødvendig fagbok».
- Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo

«Breivik viser at det er mange måter å være menneske på, og det er mange måter å være døv på. I stedet for at alle skal presses inn i en og samme definisjon på normalitet, er boka et bokstavelig talt fruktbart bidrag til å utvide definisjonen og la flere føle seg hjemme som den de er"
- Paal Richard Peterson, generalsekretær i Norges Døveforbund


Del denne pressemeldingen på: