Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Nytt Prosa
Første høstnummer ute i dag!
Av Bent Johan Mosfjell, 3. September 2007, kl. 10.12

Pressemelding fra Prosa:

Prosa 04-2007Fra innholdet i nummer 4-2007:

Vi tar kuttene ute”. Nina Dessau oppdaterer begreper og realiteter i miljøprosaen
”Vi skal ta kuttene ute” sier den norske regjeringen. Men skaper Norges ”kutt ute” en reell reduksjon i verdens klimagassutslipp, eller tvert imot en økning? Prosa har bedt Nina Dessau gi en oppdatering av begreper og realiteter i miljøprosaen, blant annet ved å nylese ”20-årsjubilanten”, rapporten Vår felles framtid.

Sakprosakritikk på norsk. En tabloid anmelders bekjennlser
Tore Rems oppsummerer erfaringer etter fem år som kritiker i Dagbladet.
”Siden forsto jeg at Dagbladet måtte ha slitt for å finne frivillige til akkurat denne anmelderjobben. Nesten to måneder før min anmeldelse kom på trykk, var boka alt blitt særdeles vennlig anmeldt av en av Bratholms journalistkolleger i Aftenposten, under tittelen ’Velformet kjærlighetserklæring til New York’. Enkelte journalistanmeldere av den gamle garde synes å operere etter mottoet om at man aldri bør lese en bok før man skriver anmeldelsen. Man får bare fordommer av det.”

Jens Christian Hauge og okkupasjonshistorien
Tore Pryser drar i gang en debatt om en av Norges ”nasjonale strateger”: ”Jens Christian Hauges ’jeg-alene-vite-holdning’ til okkupasjonsårenes historie er et klart negativt trekk ved denne mannen, som ellers er kalt en av Norges ’nasjonale strateger’. Hvorfor dette kontrollbehovet? Hvorfor tiet Hauge i situasjoner der alle andre ønsket oppklaring? Voktet han fortsatt over hemmeligheter knyttet til krigshistorien? Er hans taushet gull? Mange, og ikke minst pressefolk, mener det når det gjelder Hauge. Men kan det like gjerne skyldtes uvitenhet og ønsket om å opprettholde et image som den store allviter?”

Bård Lahn etterlyser kritisk sakprosa om norsk oljeindustri”Jeg etterlyser litteratur som setter et kritisk søkelys på den norske oljeindustrien og makten den har i norsk politikk. I fjor ble det investert for over 100 milliarder kroner på norsk sokkel, i år kommer investeringene på hele 110 milliarder. Til tross for den enorme betydningen dette åpenbart har for norsk miljøpolitikk, økonomisk politikk og næringspolitikk, finnes det knapt noen kritisk debatt om oljepolitikk i Norge.”

Blir vi lykkelige av å lese lykkelitteratur? spør Eivind Normann
Høstmørket er snart over oss. Denne psykologen og skribenten har trukket båten opp på land og tatt for seg en stabel ny litteratur om lykke og det gode liv. Det er bokstavelig talt et hav å ta av innen sjangeren. Kan noen av dem gi reelt gode råd til livet vi lever nå?

Les også:
- Marit Karine Slotnæs om debatt og dissens
- Øyvor Dalan Vik om norsk filmbransje
- Tor Mikkel Wara om Frp-bøker
- Jan Grue om forskeres formidlingsansvar
- Minibiografi om Gunnar Skirbekk

Innhold 04 07:

- Leder
- AGENDA «Vi tar kuttene ute». Realiteter og begreper i miljøprosaen. Av Nina Dessau
- BOKHANDLEREN i Stavanger Nina Bachke
- ETTERLYST Av Bård Lahn
- FORSIDEN Av Kai Gjelseth
- MINIBIOGRAFI om Gunnar Skirbekk. Av Svein Sundbø
- BOKESSAY Kampen om lykken. Av Eivind Normann
- ESSAY Sakprosakritikk på norsk. En tabloid anmelders bekjennelser. Av Tore Rem
- BOKANMELDELSER
- Tor Mikkel Wara om Magnus E. Marsdal: Frp-koden og Håvard Nilsen og Chr. Anton Smedshaug (red.): Folkepartiet?
- Marit Karine Slotnæs om Knut Olav Åmås: Verdien av uenighet
- Øyvor Dalan Vik om Leena Mannila: Norsk filmbransje
- Anne-Hilde Nagel om Wenche Blomberg: Litteraturlisteguiden VADE MECUM og Inger Cathrine Spangen: Referansehåndboken
- BOKESSAY Til agoraen. Om å skrive utover. Av Jan Grue
- FAGFORLEGGEREN i Damm forlag Ane Vallevik Håbjørg
- KORTVERSJONEN Peter Singer (red.) In Defense of Animals. Av Arild Tornes
- FORM & DESIGN Guttorm Guttormsgaards typografiutstilling. Av Kai Gjelseth
- MIN DEBUT Knut Olav Åmås
- DEBATT Jens Christian Hauge og okkupasjonshistorien. Av Tore Pryser
- PROSAK
- BIDRAGSYTERE


Del denne pressemeldingen på: