Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Verden er magisk!
Vitenskap møter åndelighet
Av Bent Johan Mosfjell, 14. September 2007, kl. 7.44

Pressemelding fra Arkania Forlag:

Verden er magisk!Ny norsk bok bygger bro mellom vitenskap og åndelighet. Ulrik Heger (31) samler innsikt fra flere fagfelt og viser en verden som ikke er kald, materialistisk og logisk, men tvert imot magisk!

I september debuterer Heger på Arkania forlag med boken "Verden er magisk!". Det er en populærvitenskapelig bok med filosofiske undertoner. Heger presenterer et åndelig verdensbilde basert på hva vitenskapen har kommet fram til om bl.a. kvantefysikk og bevissthet.

- Jeg ser at vi står foran et paradigmeskifte. Tidligere hadde mennesket sin mytologi og fikk åndelige opplevelse gjennom naturen. Etter hvert som vitenskapen lot oss forstå stadig mer om verden gikk vi over til et mer materialistisk verdensbilde. Denne trenden er nå i ferd med å snu. Vi ser at vitenskapen ikke kan forklare alt. Tidligere har den utelukkende konsentrert seg om detaljer. Klimakrisen gjort oss oppmerksom på at alt henger sammen, vi må leve i pakt med naturen. I takt med dette skiftet har flere og flere i den vestlige verden begynt å søke etter en ny forståelse av verden og vår plass i det hele, utover det vitenskap og de tradisjonelle religionene kan tilby.

Heger innrømmer at en god del av det han tar opp i boken er kontroversielle teorier.
- Kjernen i det jeg gjør er å filosofere over konsekvensene av ulike kjente teorier og sette dem inn i nye sammenhenger. Slutningene mine kan ikke sies å være vitenskapelige, men med vår grad av kunnskap kan de heller ikke avfeies som umulige.

Ulrik Heger har jobbet med manuset i fire år og har satt seg inn i enorme fagfelt som fysikk, kjemi, astronomi, kosmologi, kaosteori, biologi, hjerneforskning, parapsykologi, filosofi og religion.

- Vitenskap og åndelighet er ikke uforenlig, påstår forfatteren. - De er bare to sider av samme sak, alt henger sammen.

I salg fra 15. september 2007.
Gjennomillustrert i farger.
Pris kr 249, 266 sider, heftet
ISBN 9788299689335


Del denne pressemeldingen på: