Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Alstahaug på Helgeland 1000-1750
Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv.
Av Bent Johan Mosfjell, 29. November 2007, kl. 1.19

Pressemelding fra Tapir Akademisk Forlag

Alstahaug på Helgeland 1000-1750Vi har gleden av å informere dere om boken Alstahaug på Helgeland 1000-1750 - Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv. Boken er redigert av Birgitta Berglund.

Embetsmannskulturen i nordeuropeiske kystsamfunn i eldre tid vet vi lite om. Her undersøkes den gjennom et arkeologisk nærstudium av Alstahaug på Helgeland, Dass-dynastiets hovedbase gjennom flere generasjoner. For første gang presenteres en samlet analyse av virksomheten på en prestegard på den nordatlantiske kysten gjennom nærmere 800 år. Alstahaug prestegjeld, like sør for Polarsirkelen, var helt fra katolsk tid et av de rikeste gjeldene i Norge. Det strakte seg fra fiskerike områder på kysten, langs fjordene og langt østover. Prestene som satt på hovedkirkestedet Alstahaug har satt spor etter seg, særlig dikterpresten Petter Dass og hans etterkommere. Forfatteren undersøker hvordan presteskapet på Alstahaug presenterte seg selv fra tidlig katolsk tid og framover. Hverdagslivets gjenstander avslører mye, men også handelsvarer og utstyr i gravene og i kirken. Kjente presteskapet på Alstahaug seg som representanter for en felles overklassekultur i nordatlantiske kystsamfunn, eller betraktet de seg som del av den lokale nordnorske kystkulturen?

Analysen bygger på materiale fra arkeologiske utgravinger i tunet på Alstahaug prestegard og under middelalderkirken. Også skriftlige kilder brukes, for eksempel Petter Dass’ egen poesi og det store skiftet etter hans sønn, Anders Dass. Det meste av det omfattende materialet presenteres her for første gang. I møter mellom arkeologiske og skriftlige kilder skapes ny innsikt om hvordan presteskapet på Alstahaug ønsket å framstå.

Dr. philos Birgitta Berglund, f. 1948, er arkeolog og forsker ved Vitenskapsmuseet i Trondheim (NTNU). Hun har gjort arkeologiske undersøkelser på Helgeland og i Midt-Norge siden tidlig i 1970-årene med vekt på ringformede tunanlegg og gardshauger. Hun har gitt særlig betydelige bidrag om innlemmingen av nordlige områder i det norske riket gjennom studium av maktstrukturer og næringsforhold.

Birgitta Berglund
Alstahaug på Helgeland 1000-1750
Dass-dynastiet og presteskapet iscenesetter seg selv
DKNVS Skrifter nr 1/2007
ISBN 978-82-519-2225-8
471 sider Innb.
Pris: Kr 395,-
Fag: Historie/arkeologi
Utgivelsesdato: November 2007


Del denne pressemeldingen på: