Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Makt og viten
Tekster i utvalg fra Espen Schaanning
Av Bent Johan Mosfjell, 4. Desember 2007, kl. 5.13

Pressemelding fra Unipub:

Makt og vitenEspen Schaanning
Makt og viten
Tekster i utvalg

Vitenskap er en stor maktfaktor i dagens Norge, med betydning for alle livets og samfunnets områder. Derfor må det være viktig å forstå og undersøke denne makten. Tekstsamlingen Makt og viten omhandler temaer med et stort nedslagsfelt, med spesiell vekt på fagområdene jus, kriminologi, medisin og pedagogikk. Idéhistoriker Espen Schaanning fokuserer på vitenskapene om «avvikende» og «farlige» mennesker, og på ekspertenes rolle i rettsapparat og fengselsvesen, helsevesen og skole. Koplingen mellom makt og viten blir sjelden tydeligere enn i sammenhenger der «omsorg» står sentralt.

Boka inneholder artikler, bokessays og foredrag skrevet de siste 15 årene. Forfatteren presenterer sentral litteratur, og bringer leseren inn i en rekke viktige debatter i Norge og internasjonalt. Med stor innsikt skriver Schaanning om ondskap og hevn, Holocaust og hekseprosesser, Torgersensaken og Treholtsaken, Bjugnskandalen og forvaringsordningen, og mye mer.

Boka er delt inn i sju deler: Vitenspolitikk, Ondskap, Rettsvesen, Fengsel, Psykiatri, Kriminologi og Pedagogikk.

Espen Schaanning (f. 1955) er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Blant hans tidligere bøker er
Modernitetens oppløsning (1992/2000), Den onde vilje (1994/2002), Vitenskap som skapt viten (1997), Straff i det norske samfunnet (red.) (2002), Kampen om den forbryterske sjel (2002) og Menneskelaboratoriet. Botsfengslets historie (2007).

ISBN: 978-82-7477-331-8
369,– / 334 s.

«Alle» var overbevist om at Treholt var spion, i særdeleshet POT var sterk i troen. Man visste at Treholt var spion. Og da kunne man jo ikke la fisken slippe ut av garnet på grunn av noe så trivielt som mangel på håndfaste bevis.

Det er som om man tar for gitt at alle skal bli akademikere eller at den «allmenndanning» man tilstreber, må skje via bøker. Men hvis skolen skal forberede til framtidig yrkesliv, hvorfor lærer man da ikke å fiske? Eller å mure? Eller å asfaltere?

Innhold

Innledning 5

1 Vitenspolitikk

Historievitenspolitikk 11
Radikal historisme? 19
Foucaults vitenspraksis 35
Sannheten er de sterkes våpen 49
På parti med fornuften 57

2 Ondskap

Vår ondskap – og andres godhet 67
Vi må ikke sove 81
Jo mere vi er sammen, jo ondere vi blir 85
Kampen mot det onde 89
Mistenksomhetens hermeneutikk 99
Det ondes teater 105

3 Rettsvesen

Livet som «spion» 111
Hekseprosessen mot Treholt 115
Sannhet og løgn i Torgersensaken 123
Om å gripe fatt i graffi ti 131
Hevnens kraft 137
Rett med vett? 141

4 Fengsel

Investering i lidelse 157
Det skjulte Holocaust 169
Det utålelige fengslet 173
Forvaring og rettferdighet 181
Om å miste friheten 193
Skal universitetet få sitt eget menneskelaboratorium? 205

5 Psykiatri

Psykiatri som forskningsstrategi 215
Psykiatrisk blikk på historien 225
Solskinnsbarnet fra Retterstøl 233
Medikaliseringen av lovbrudd 241
Straffekåte psykiatere? 245

6 Kriminologi

Den fødte forbryter 253
Lombroso og kvinnene 259
Avvikerviten 267
Ansiktet som sjelens speil 277
I kriminologens klør 289
Fra psyko-vitenskapenes verden 295

7 Pedagogikk

Biologi og pedagogikk 303
Murløst barnefengsel 309
Skoleinvesteringer 317
Hva er verdt å vite? 321


Del denne pressemeldingen på: