Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Den usynlige student
Voksne i fleksibel høyere utdanning
Av Bent Johan Mosfjell, 7. Januar 2008, kl. 0.52

Pressemelding fra Tapir Akademisk Forlag:

Den usynlige studentVi har gleden av å informere dere om boken Den usynlige student, voksne i fleksibel høyere utdanning av Wenche M. Rønning (red.)

Om boken:
Voksne studenter som følger fleksible studiemodeller av ulike slag, er en av de raskest økende grupper i høyere utdanning. Paradoksalt nok er dette samtidig en ”usynlig gruppe”, i den betydning at den er viet liten utdanningspolitisk og forskningsmessig oppmerksomhet. Med utgangspunkt i et felles forskningsprosjekt har en skandinavisk forskergruppe satt denne studentgruppen på dagsorden. Forfatterne utgjør en flerfaglig gruppe med lang erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fjernundervisning, etter- og videreutdanning, IKT, voksnes læring, alternative modeller for høyere utdanning, studie- og læringsstrategier og det moderne familie- og arbeidsliv. Gruppen har samarbeidet siden år 2000 med denne problematikken.

Boka legger til grunn at voksne studenter i fleksibel utdanning skiller seg fra andre studenter ved at studiene i hovedsak foregår ”off-campus”. De studerer stort sett alene, og de må tilpasse studiene til krav, oppgaver og tidsrammer i hjem og arbeidsliv.

Boka favner vidt og tar opp mange problemstillinger på ulike nivå. Den retter seg primært mot fire målgrupper: politikere på alle nivå, høyere utdanningsinstitusjoner, forskere som arbeider med voksenopplæring/kompetanseutvikling, og alle som arbeider med voksnes læring i offentlig og privat virksomhet. Boka er ment å være et bidrag i utviklingen av et forskningsfelt, i tillegg til å være debattbok og pensumlitteratur ved ulike studier som handler om voksnes læring, utdanning og arbeid og det postmoderne hverdagsliv.

Tittel: Den usynlige student, voksne i fleksibel høyere utdanning
Redaktør: Wenche M. Rønning
Utgiver: Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsesdato: Desember 2007
Pris kr 270,-


Del denne pressemeldingen på: