Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Forsøg til en Rhetorik
Jakob Rosteds bok fra 1824
Av Bent Johan Mosfjell, 3. Januar 2008, kl. 6.13

Pressemelding fra Forlag 1:

Forsøg til en RhetorikJakob Rosted: Forsøg til en Rhetorik

Talen har en stor Indflydelse paa den menneskelige Fuldkommenhed og Lyksalighed. Ved den udvikles vore egne Aandskræfter og gjøres brugbare; ved den blive vi i mange henseender velgjørende for vore Medmennesker. Ogsaa er der intet bedre Middel til at fremme andre Mennesker efter vore hensigter. Derfor har man og blant alle cultiverede Nationer skjenket den en besynderlig Opmærksomhed. Og dette har givet Talekunsten sin Oprindelse og Fremgang.

Jakob Rosteds (1750–1833) Forsøg til en Rhetorik er en klassiker i norsk retorisk tradisjon. Boken gir et historisk innsyn i retorikkopplæringen til “Slekten fra 1814” – og dens mange gode råd og betraktninger er lærerik og underholdende lesning den dag i dag.

Rosteds retorikk utkom første gang i 1810, og i 1824 i “Andet noget forbedrede Oplag.” Denne tredje utgaven er redigert og utgitt av Amund Børdahl og Hans-Ivar Kristiansen.

Med et essay av Claus Schatz-Jacobsen

Etterord av Jon Hellesnes


Del denne pressemeldingen på: