Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Åsne og Aslak til alle
Den endelige innkjøpslista for innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa 2007 er nå klar.
Av Bent Johan Mosfjell, 28. Januar 2008, kl. 11.55

Pressemelding fra Norsk Kulturråd:

Kulturrådet sørger for at de siste sakprosabøkene til blant andre Åsne Seierstad, Aslak Nore og Jon Michelet finnes tilgjengelig i alle norske folkebibliotek.

Norsk kulturråd har nå bestemt hvilke titler som blir kjøpt inn til folkebibliotekene under innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa fra 2007. I siste runde ble 16 titler kjøpt inn, og på den siste lista finnes blant annet Åsne Seierstads De krenkede, Aslak Nores Gud er norsk, Jon Michelets Den siste krigsseileren og Terje Tvedts En reise i vannets fremtid.

Totalt har budsjettet gitt anledning til å kjøpe inn 49 titler i 2007. På årslista finnes blant annet biografiene om Per Sivle, Henrik Ibsen, Sigrid Undset, Olav Duun, Oscar Torp og J.S. Welhaven, i tillegg til Brageprisvinneren Frank Rossaviks bok om Einar Førde. Sakprosabøkene omhandler mange ulike tema, og noen av emnene som tas opp er krigen i Tsjetsjenia, hekser, Manhattan, landsgymnaset, middelalderklostre, norsk fotohistorie, Fremskrittspartiet, krigsseilere, samtidslitteratur og språk.

I 2007 ble 208 titler påmeldt til sakprosaordningen, og nesten hver fjerde bok ble dermed kjøpt inn. Aschehoug og Det norske Samlaget kom best ut av forlagene, og begge fikk innkjøpt ni titler hver. Fire forlag har fått innkjøpt én tittel, deriblant det nyetablerte forlaget Manifest. Magnus Marsdals FrP-koden var dette forlagets første utgivelse.

Kulturrådet har satt ned et eget vurderingsutvalg på fire personer som bestemmer hvilke sakprosabøker som skal kjøpes inn innenfor budsjettrammen på 10 mill kroner. Ordningen er sjangerbestemt, og det er i hovedsak essayistikk, biografier, reiseskildringer og dokumentarlitteratur som prioriteres. Utvalget vurderer primært på bakgrunn av et kvalitetskrav, der det legges vekt på språklig og litterær framstilling og på hvordan bøkene formidler det tematiske innholdet.

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa ble etablert som en prøveordning i 2005. De siste årene har budsjettet gitt rom for innkjøp av inntil 50 titler i året. Prøveordningen skal evalueres i løpet av 2008.

Innkjøpt sakprosa for Norsk Kulturråd 2007


Del denne pressemeldingen på: