Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Det Hellige
Perspektiver av Espen Dahl
Av Bent Johan Mosfjell, 5. Februar 2008, kl. 9.09

Pressemelding fra Universitetsforlaget:

Det HelligeDet Hellige
Perspektiver
Espen Dahl

ISBN: 978-82-15-01228-5
Pris: 269,-

«Gud er død.» «Vitenskapen har fortrengt religionen.» «Vi lever i et sekularisert samfunn.» «Det hellige er fraværende i et profant verdensbilde.»

Slike, og lignende påstander, høres jevnlig i det offentlige ordskiftet, men innholdet i påstandene diskuteres sjeldent. Kanskje er menneskers opplevelser i samtiden ikke så entydige som man vil ha det til. Er det for eksempel sikkert at den hellige dimensjonen er fraværende i folks livsverden? Må enkeltmenneskers følelse av det hellige automatisk forvitre i møte med vår tids rasjonalitet? Og hvor sekularisert er egentlig vår verden?

Fornyet interesse
Spørsmålene om det hellige har blitt stadig mer aktuelle de siste tiårene, og faller sammen med en fornyet interesse for religiøs erfaring både i og utenfor de etablerte religionene, i populærkultur, kunst og i filosofi. Hellig krig har også rykket ubehagelig nær i terroranslag rettet mot Vesten.

I Det hellige forsøker forfatterdebutanten Espen Dahl å svare på spørsmålene. Det hellige har fortsatt betydning for individ og samfunn, for menneskelige opplevelser og tro. Erfaringer av det hellige inngår som råmateriale i religiøse symboler og er dramatisert i forskjellig ritualer. Selv om det hellige har en umiskjennelig religiøs valør, finnes det ikke bare trygt innenfor rammene av den institusjonaliserte religion; det har også nedslag utenfor – kanskje mer nå enn noensinne.

Kritisk dialog
Espen Dahl går i denne boka i kritisk dialog med de klassiske tekstene om det hellige, og finner slik måter å forstå det hellige på innenfor en senmoderne tid. Boka viser at det hellige er et sammensatt fenomen som befinner seg mellom det fremmede og det fortrolige, mellom det opphøyede og det profane, mellom det gode og det demoniske.

Religionsfilosof
Espen Dahl (1974) er faglitterær debutant. Han har studert teologi og filosofi og tok doktorgraden i religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo i 2006 (The holy and the everyday: toward a phenomenology of religious experience after Husserl.) I fagmiljøet betegnes han som en særdeles dyktig forsker og formidler.


Del denne pressemeldingen på: