Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Romerrettsideologi
Av Dag Michalsen
Av Bent Johan Mosfjell, 26. Mars 2008, kl. 11.11

Pressemelding fra Pax:

RomerrettsideologiDag Michalsen
Romerrettsideologi

Siden antikken har romersk rett spilt en sentral rolle i europeisk og globalt samfunnsliv. Den romerske retten er blitt tolket på stadig skiftende måter og har hatt ulike rettslige, politiske og sosiale funksjoner. På 1800-tallet fremholdt den nyskapende tyske rettsvitenskap romersk rett som det rettslige svar på det moderne samfunnets behov. Engelske og norske rettsforskere videreutviklet disse synspunktene i deres respektive rettssamfunn. I denne komparative studien viser Dag Michalsen hvorledes oppfatninger om den romerske rettens eksemplariske karakter og normative betydning for 1800-talletssamfunnet ikke bare virket inn på ulike sider av rettslig tenkning, men også på domstolenes og lovgivernes holdning til rettslige spørsmål.

Dag Michalsen har vært professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Oslo siden 1997. Han har publisert en lang rekke artikler i inn- og utenlandske tidsskrifter og har de siste årene bl.a. redigert Rett, nasjon, union (2005 med Ola Mestad), Rett, historie, metode (2005) og Reading Past Legal Texts (2006).

Dag Michalsen
Romerrettsideologi
Innb. kr 398,-
454 sider


Del denne pressemeldingen på: