Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Brageprisen 2008
Vinnerne og juryen begrunnelse
Av Bent Johan Mosfjell, 21. November 2008, kl. 21.02

Pressemelding fra Brageprisen:

Brageprisen 2008Brageprisen 2008

Brageprisene for 2008 ble delt ut fredag 21. november på Bokmessa. Programledere var Solveig Kloppen og Helen Vikstvedt. Brageprisvinnerne er:

Skjønnlitteratur
Tittel: Jeg forbanner tidens elv
Forfatter: Per Petterson
Forlag: Forlaget Oktober

I årets roman vender Per Petterson tilbake til hovedpersonen Arvid Jansen og hans familie, og forfatteren bygger dermed videre på sitt litterære univers. Jeg forbanner tidens elv står støtt for seg selv, men har også klare tråder til Pettersons tidligere romaner, som Til Sibir og I kjølvannet.

Sentralt i boka er skildringen av forholdet mellom Arvid og moren, et forhold preget av en distansert nærhet. På ett nivå forstår de hverandre fullt ut – på et annet står de så milevidt fra hverandre at det må resultere i et brudd. Og hele tiden ligger det usagte som en vond svulst mellom dem. Arvid lengter etter morens anerkjennelse, som han aldri får.

I tillegg til sin utsøkte språklige presisjon har Petterson en egen evne til å finne frem til kjernen i de avgjørende situasjonene i livet. På ujålete vis skjærer han rett inn til beinet. Språket er enkelt, men av høy kvalitet setning for setning, hele boka igjennom.

Det dreier seg om tiden som bare gikk uten at man la merke til det. For Arvid handler det om å finne eller skape sammenheng i sitt eget liv. Det gjelder å fange fortiden og få den til å klinge med, også i øyeblikket.

Per Petterson har i et intervju sagt at Arvid Jansen er en slags stuntmann for ham selv. Det som måtte finnes av selvbiografisk stoff i Pettersons bøker blir likevel aldri forstyrrende for leseren, siden den kunstneriske bearbeidelsen er så vellykket.

Barne- og ungdomsbøker
Tittel: Darlah – 172 timer på månen
Forfatter: Johan Harstad
Forlag: Cappelen Damm

Dette er en bok som tar tak i leseren fra første stund og holder grepet gjennom hele fortellingen. Med et sammensatt persongalleri og spennende intrige føres vi ut på en helt spesiell reise. Ved utstrakt bruk av elementer fra populærkulturen, både historisk og nåtidig, fascineres vi av fortellingen. Med mange referanser til film, musikk og litteratur er det mye å hente for et vidt spekter av lesere. Dessuten er personene troverdige, godt beskrevet, forskjellige og individuelle.

Her er det høy litterær kvalitet i samspill med godt oppbygget handling. Dette er spennende lesning som det er vanskelig å legge fra seg!

Sakprosa
Tittel: Fars krig
Forfatter: Bjørn Westlie
Forlag: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard)

”Fars krig” er en uvanlig beretning om et far-sønn-forhold. Bjørn Westlie tar for seg sin egen fars valg om å bli frontkjemper for nazistene. Resultatet er blitt en annerledes bok om krigen som følger konsekvensene av valgene faren gjorde i krigsårene frem til vår tid.

Bokens blanding av historisk innsikt og personlig innfallsvinkel gjør den leseverdig og stimulerer til refleksjon. I et nøkternt språk gir Westlie en direkte og nærgående skildring av farens handlinger. Men boken balanserer på riktig side av grensen til det private, slik at stoffet blir interessant for mange, kanskje også unge mennesker som ikke har vokst opp med alle historiene om krigen.

Åpen klasse: Poesi
Tittel: Herbarium
Forfatter: Øyvind Rimbereid
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag

Herbarium er Øyvind Rimbereids fjerde diktsamling. Som tittelen antyder, tar boka form som en utforskning av blomsterdiktet. Samlingens dikt utfolder seg med andre ord i dialog med en gammel, enn si foreldet, lyrisk sjanger – dels som et forsøk på å minnes hva blomsterdiktet har vært, og dels som en bestrebelse på å finne ut av hva det kan være. Slik kunne man si at boka plasserer seg i skjæringspunktet mellom tradisjon og spekulasjon; den tenker rundt det poetiske på en like dristig som kunnskapsrik måte.

At diktene i Herbarium gjør krav på betegnelsen blomsterdikt, skyldes både at de alle er oppkalt etter ulike blomster, og at de for en stor del handler om blomster. Men ut fra Rimbereids blomsterløker vokser det også innsiktsfulle og perspektivrike fortellinger om den moderne sivilisasjon, om kapitalismens fremvekst, finanskriser, krakk og bobler, om den tekniskvitenskapelige utviklingen, utryddelsesleire, kriger – fortid og, som i den visjonære Solaris korrigert (2004), en mulig fremtid.

Samlingen demonstrer Rimbereids særegne evne til å utvide, tilpasse og aktualisere tradisjonelle former, samtidig som den illustrerer hvordan han selv aldri slutter å utfordre og fornye sitt eget poetiske uttrykk. Dette bidrar til at Rimbereid i språk så vel som i form og innhold har et uvanlig stort register å spille på.

Hedersprisen 2008
Kjartan Fløgstad
Heidersprisen for 2008 tildeles ein forfattar som sidan debuten på 1960-talet har opparbeidd seg ei stilling som ein av den norske litteraturen sine mest eigenarta ordkunstnarar, ein av dei mest utrøyttelege politiske kritikarane og ein av dei mest nyskapande forfattarane i eit sjangerspenn frå romanar og poesi til sakprosa, inkludert essays, reiseskildringar og biografi.

I verka sine har mottakaren framstilt utviklinga av den norske velferdsstaten, og på same tid kontekstualisert denne utviklinga på måtar som imøtegår dei politiske føresetnadene hans. Han har teikna opp verdskartet sitt ved å knytte tett saman det lokale og det globale, gjeve spelerom til den regionale, moderne og industrielle folkloren ved å tone ned sentra sin status. Hovedstaden, Oslo, med den politiske og kulturelle eliten sin, er stadig utsett for djuptgåande kritikk og satire. Inspirert av kjærleiken til Latin-Amerika og latinamerikansk litteratur, har han danna eit språk for proletarar, gruvearbeidarar og bønder, samt tekstar til populærmusikk, ein stad der så å seie alt kan skje.

Heidersprisen for 2008 gis til ein mester i fiksjon og sakprosa blant samtidas norske forfattarar, Kjartan Fløgstad

Utdrag fra bøkene og oversikt over tidligere vinnere finnes på www.brageprisen.no


Del denne pressemeldingen på: