Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Frihetens forvandling
Arne Johan Vetlesen: Essays og artikler 2002 – 2008.
Av Bent Johan Mosfjell, 3. Juni 2009, kl. 6.28

Pressemelding fra Universitetsforlaget:

Frihetens forvandlingFrihetens forvandling
Essays og artikler 2002 – 2008

Arne Johan Vetlesen

Kr 299,- 978-82-15-01472-2

Hva betyr frihet i dag? Hvilke former antar ansvar? Hva er vennskapets kår i individualismens tidsalder? Hva er menneskeverd? Arne Johan Vetlesen har kommet med en ny bok på Universitetsforlaget.

Frihetens forvandling handler om den moderne verden – og ikke minst om menneskene som befolker denne verdenen. Boken er en samling artikler og essays fra perioden 2002 – 2008, og som i tidligere utgivelser fra Arne Johan Vetlesens hånd, går hovedtemaene rett til kjernen av samfunnsdebatten.

Fra et erklært samfunnskritisk ståsted fremmer forfatteren et humanistisk prosjekt. Vetlesen gjør bruk av en rekke konkrete eksempler og gir kritiske lesninger av sentrale teoretiske tekster fra vår tid, innen sosiologi og psykologi så vel som filosofi.

Si ”frihet”, og mye annet følger som perler på en snor: selvrealisering, autonomi, valgmuligheter, individualisme, liberalisme, markedsøkonomi. ”Frihet til å velge” står det på plastposene jeg pakker varene i. Slagordet går hjem, det fanger tidsånden. Og fremfor alt, det bærer i seg den fremførte rekken av assosiasjoner: Som kunde og konsument realiserer jeg viktige trekk ved min autonomi når jeg velger i mangfoldet av varer som vår tids globale markedsøkonomi har gjort tilgjengelige for meg.
Arne Johan Vetlesen, i bokens innledning

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Gjennom en årrekke har han arbeidet med etikk og sosialfilosofi, og innenfor disse områdene har han utgitt en rekke bøker, deriblant Menneskeverd og ondskap (2003), Smerte (2004), hva er ETIKK (2007), Frihet (2007, sammen med Thomas Hylland Eriksen) og Nytt klima (2008).


Del denne pressemeldingen på: