Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Volden, horen og vennskapet
Om unge jenters voldsbruk
Av Bent Johan Mosfjell, 1. Oktober 2009, kl. 20.51

Pressemelding fra Tapir Akademisk Forlag:

Volden, horen og vennskapetVi har gleden av å informere dere om boken Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om unge jenters voldsbruk – en kulturanalyse. Boken er skrevet av Sidsel Natland

• Hvorfor vekker det oppsikt at jenter utøver vold?
• Hvorfor synes koblingen mellom menn og vold å være mindre kontroversiell?
• Hvordan omtales voldsutøvende jenter i media?
• Hvordan resonnerer voldsutøvende jenter selv om sin bruk av vold?

Dette er spørsmål som undersøkes i denne boka. Utgangspunktet for studien er at voldsutøvende jenter bryter med våre forestillinger om hvordan jenter skal være. Vold er tradisjonelt knyttet til maskulinitet. Er voldelige jenter avvikere fra en kulturelt bestemt kjønnsrolle? Kan man forstå jentenes vold som del av deres femininitet?

Med utgangspunkt i både analyser av medieoppslag om jenters voldsbruk og intervjuer med unge jenter som har utøvd vold, diskuteres forholdet mellom medienes framstillinger og unge jenters egne refleksjoner omkring sine voldshandlinger. Hvorfor løses konflikter med vold? I hvilke situasjoner er det legitimt å ty til vold? Hvordan definerer jentene selv vold? Forestillinger om kjønn og holdninger til vennskap er sentrale faktorer i jentenes oppfatninger om det å være jente og om å utøve vold.

Sidsel Natland (f. 1972) er forsker ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo og førsteamanuensis II ved sosialarbeiderutdanningene, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Boka er en bearbeidet utgave av forfatterens avhandling for dr.art.-graden i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen.


Del denne pressemeldingen på: