Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Heroisme og svik
Kolbjørn Brekstad med nøkkelroman om Vidkun Quisling.
Av Bent Johan Mosfjell, 8. November 2009, kl. 19.23

Pressemelding fra Transit:

Heroisme og svikKolbjørn Brekstad:
Heroisme og svik

Nøkkelroman om Vidkun Quisling. Få med deg første del av triologien!

Han hadde fantastiske eksamener fra skolegang og studier; han hadde meget gode kunnskaper på mange teoretiske fagområder og en hang til å tumle med vanskelige problemstillinger. Samtidig hadde han helt forvridde oppfatninger om politikk; han var egosentrisk og stormannsgal, hadde en total mangel på virkelighetsforståelse og selvkritikk, samt en forbløffende mangel på skrupler og redelighet i sitt forhold til kvinner.

Så motsetningsfylt var personen Vidkun Quisling. Han var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker.

Til tross for disse merkverdige karaktertrekkene var det ikke lett å forutse utviklingen av hans personlighet under krigen, og det er neppe tvil om at nøkkelen til å forstå denne metamorfosen må søkes i hans tidligere liv og gjerninger. Denne boka forsøker – i romanform – å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1922–30 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster.

«Denne romanen om Vidkun Quisling må jeg bøye meg i beundring for. Den er velskrevet, intelligent gjennomført som fiksjon, og samtidig grundig kildebasert som dokumentarroman. Den flyter godt, og gir en tolkning av hovedpersonen som jeg i det store og hele kan slutte meg til. Quisling var en karakter opphengt mellom beskjedenhet inntil hjelpeløshet og en selvovervurdering grensende til sykelig megalomani. Boka utdyper denne dobbelthet ved å vise på én gang en sympatisk og idealistisk, men samtidig moralsk skadd mann.»
Fra konsulentuttalelsen til historiker Hans Fredrik Dahl.

Kolbjørn Brekstad (f. 1932) er utdannet lærer, og har jobbet som rektor og skolesjef før han debuterte som forfatter i 1985 med romanen Stank av mennesker. For denne romanen ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden er det blitt til sammen tretten romaner, hvorav fem er skrevet for ungdom.

Har tidligere utgitt:
Stank av mennesker, roman (1985)
Larm, roman (1986)
Kong Henrik den Eneste, roman (1989)
Acryl, roman (1990)En navlestreng av stål, roman (1995)
Det gode menneske i oppgang B, roman (1997)
Den veien vinden blåser, roman (1998)
Det syngande sverdet, ungdomsroman (1999)
Vargvinter, ungdomsroman (2000)
Den lange striden, ungdomsroman (2001)
Gudane kjem, ungdomsroman (2002)
Fimbulvinter, ungdomsroman (2007)
Kaptein Dreyer. Slaget ved Trangen, jubileumsbok (2007)
Bygda. Vårherres pekefinger, roman (2008)

Kolbjørn Brekstad: Heroisme og svik
Utkommer: 26. oktober 2009
Bokgr. 4.1.1 - Iinnb. 300 siderI
ISBN: 9788275961356
Pris: kr. 299,-


Del denne pressemeldingen på: