Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Høstliste fra Forlag 1
FRa retorikk til Hamsun.
Av Bent Johan Mosfjell, 22. August 2010, kl. 11.27

Pressemelding fra Forlag 1:

Forlag 1Odd Nordhaug og Jørn Bue Olsen: Etikk, ledelse og samfunnsansvar

Boken tar opp forholdet mellom etikk, organisasjon, ledelse og samfunnsansvar og ledelse i dagens arbeidsliv. Grunnleggende moralfilosofi, sammenhenger mellom ledelse, kultur og etikk, personalledelse og etikk, virksomhetenes samfunnsansvar, etikkverktøy organisasjoner kan benytte, retningslinjer og etikkprogrammer, samt globalisering og sosialt ansvar i multinasjonale selskaper. Fremstillingen er basert på forskning på området, og norske praksiseksempler drøftes også. Boken er aktuell for forskere, forelesere i ledelse og organisasjon, ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og studenter.

Kr 340,-

Hans- Ivar Kristiansen og Eirik Ansnes: Håndbok i salgsretorikk

Salg av en religion, et politisk parti, en tjeneste eller et produkt? Boken tar for seg grunnprinsippene i retorikken eller talekunsten, råd selgerens effektive salgspresentasjon. Så møtet med kunden, spørsmålene, svarene og selgerens opptreden med kropp og stemme i troverdighet, for å lykkes. Den som forteller den beste historien vinner salget! Salgsretorikk er som all språkbruk en ferdighet som må planlegges og øves på.

Kr 295,-

Hans- Ivar Kristiansen og Odd Nordhaug (red): Retorikk, idrett og samfunn

Retorisk søkelys på idretten og forhold til samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Retorikkens grunnelementer og utvikling, religion og idrett, fotballens medieestetikk, fotball som ideologisk brekkstang, håndball og maskuline konstruksjoner i mediene, idrettsledelse og dugnadsretorikk, ledelse og idrettsretorikk, coaching som praksis og begrep, prestasjonskultur og kompetansemobilisering, organisatorisk mestring og kommunikasjon, og retoriske grep og feilgrep i norske byers kamp om et mulig vinter-OL i 2018.

Kr 450,-

Hans- Ivar Kristiansen: Knut Hamsun fra dikterisk berømmelse til politisk fordømmelse

Hvordan kan en av verdenshistoriens fremste romanforfattere være en sosial undermåler? En mann full av forkvaklet selvinnsikt, med et voldsom politisk raseri og som koker over av fordommer? Fordommer og selvforherligelse som bare øker utover i livet. Knut Hamsun ble litterær fornyer uten å vite hva han fornyet, han ble modernisten som ikke kjente det gamle. Romanen Sult fra 1890 er en litterær sensasjon som vil holde seg langt utover våre dager. Det var ikke nok å være anerkjent forfatter og verdensberømt. Han ville være mer, være folkets herold, en kulturell og politisk rådgiver. Valgene hans var katastrofale, men han klamret seg selvsikkert til solkorset. Motsetningene er store hos den naive nazisten og den litterære modernisten, Knut Hamsun.

Kr 350


Del denne pressemeldingen på: