Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge
Interessant antologi.
Av Bent Johan Mosfjell, 15. September 2010, kl. 21.21

Pressemelding fra Tapir Akademisk Forlag:

Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle NorgeVi har gleden av å informere dere om vår nye utgivelse Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Redaktører er Anne Bonnevie Lund og Bente Bolme Moen.

Denne boka handler om nasjonale minoriteter i Norge: kvener, skogfinner, jøder, tatere og rom – folkegrupper som har vært i landet i over 100 år, og som derved har fått en nasjonal minoritetsstatus. Boka viser deres lange historie i Norge, deres kulturelle særpreg og hvordan fornorskingspolitikken har påvirket folkegruppene på forskjellig vis.

Boka tar også for seg minoritetsgruppenes situasjon i dag, og viser hvordan de siste 20–30 årene med revitalisering har ført til at de nå står fram som livskraftige og aksepterte i samfunnet. Situasjonen i dag står i sterk kontrast til den tidligere politikken, hvor de som var annerledes, skulle assimileres inn i det norske samfunnet. Sammen med innvandringsgrupper fra nyere tid utgjør de nasjonale minoritetene i dag det flerkulturelle Norge.

Denne forskningsbaserte antologien retter seg mot studenter i profesjonsutdanninger og i historie- og kulturfag på bachelor- og masternivå. I tillegg håper vi at historie- og samfunnsinteresserte også vil ha glede av boka.


Del denne pressemeldingen på: