Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Noen av oss har snakket sammen…
Lahlum om personkifter i Arbeiderpartiet.
Av Bent Johan Mosfjell, 26. September 2010, kl. 14.48

Pressemelding fra Cappelen Damm:

Noen av oss har snakket sammen…Noen av oss har snakket sammen…

​Ny bok fra historikeren Hans Olav Lahlum, denne gangen om personskifter i Det norske Arbeiderpartiets gullalder 1945 -75.

Sporene fra Hans Olav Lahlums tidligere biografier om Oscar Torp og Haakon Lie følges opp i denne nye boken, hvor begge opptrer som sentrale aktører. Hovedfokuset ligger her likevel på to av de aller største og viktigste profilene både fra arbeiderbevegelsens historie og etterkrigstidens politiske Norge: Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli, som til sammen var partiformenn for Arbeiderpartiet i 30 år og statsministere for Norge i 20 år. Boken gir dermed et unikt innblikk i Gerhardsens og Brattelis styrker og svakheter, både som politiske ledere og mennesker.

Samtidig omtales også en lang rekke andre svært kjente politikere. Boken innledes med de dramatiske begivenhetene like etter frigjøringen i 1945. Det var da Einar Gerhardsen etter å ha gått rett fra fangeleiren Grini til partikontoret, raskt og med sterkt omdiskuterte midler overtok partiformannsposten fra Oscar Torp og statsministerposten fra Johan Nygaardsvold. Boken avsluttes med de også høydramatiske begivenhetene i 1975-76, da en ny generasjon anført av Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland overtok ledelsen av Arbeiderpartiet, mens Odvar Nordli ble ny statsminister.

Tematisk kaster Noen av oss har snakket sammen… nytt lys over personskifter som politisk fenomen, men også over viktige historiske begivenheter som Kings Bay-striden i 1963 og EF-striden i 1972. Utviklingen av LOs politiske innflytelse og av utenrikspolitikkens betydning er viktige gjennomgangstemaer i boken.

Noen av oss har snakket sammen… er et nytt og viktig bidrag til historien om Arbeiderpartiets gullalder. Utgivelsen blir dessuten bokhøstens viktigste markering av 100-årsjubileumet for Brattelis fødsel.


Del denne pressemeldingen på: