Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Dialekter i Norge
Eskil Hanssen skriver om mangfoldet i det norske språket.
Av Bent Johan Mosfjell, 31. Oktober 2010, kl. 14.49

Pressemelding fra Fagbokforlaget:

Dialekter i NorgeMangfold er et sentralt stikkord for det språklige norgeskartet. Norske dialekter har en stor plass i det offentlige rom: der mennesker møtes ansikt til ansikt, i radio og fjernsyn, i viser og sanger og i sosiale medier. De fleste språkbrukere opplever dialektmangfoldet som positivt, og at den dialekten de har med seg, er knyttet til egen identitet. Dialekten vi snakker, forteller noe om hvem vi er.

Dialekter i Norge beskriver og forklarer variasjonen vi finner i norske dialekter.

Dialekter i Norge
Eskil Hanssen

Denne boken sammenlikner dialektgrupper og viser forskjeller og likheter. Boka har også et kapittel som gir et riss av dialektologiens faghistorie. Et eget kapittel om samisk hører med, der vi både blir kjent med typiske trekk ved ordforråd og grammatikk, og får lære mer om samisk språkhistorie.

Eskil Hanssen har vært førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet i Oslo. Her har han arbeidd med dialektologi, sosiolingvistikk og talespråklig grammatikk. På 1970-tallet var han leder for prosjektet Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS).
Hanssen var dermed med på å fyre av startskuddet for etableringen av sosiolingvistikken som forskningsdisiplin i Norge. I en årrekke har studenter hatt gleden av å høre Hanssen forelese om talemål i Norge, og nå har han samlet sine kunnskaper mellom to permer i en detaljert framstilling av norske dialekter.

ISBN 978-82-450-0117-4 Kr 299 212 sider
Målform: Bokmål


Del denne pressemeldingen på: