Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Kjødets lyst
Talløse tilfeller av drap kan spores tilbake til sex og begjær.
Av Bent Johan Mosfjell, 11. Oktober 2010, kl. 18.29

Pressemelding fra Cappelen Damm:


Kjødets lystKjønnsdriften står sentralt i kriminalitetshistorien. I ​Nils Johan Stoas nye bok Kjødets lyst - Fortellinger om synd og straff ser vi hvorledes kjønnsdriften ligger som en urkraft bak en rekke forbrytelser.

Kjønnsdriften står sentralt i kriminalitetshistorien fordi den har gitt opphav til ulike typer lovbrudd, ikke bare sedelighetsforbrytelser i snever forstand, som hor, leiermål, blodskam, homoseksualitet og seksuell omgang med dyr. Som en kriminell urkraft ligger kjønnsdriften også bak andre, og i nåtidens øyne langt mer alvorlige forbrytelser. Talløse tilfeller av drap kan på ulik måte spores tilbake til sex og begjær – sjalusidrap, drap for å skjule brudd på sedelighetslovene og drap for å bryte ut av ekteskap og parforhold. I Kjødets lyst møter vi enkeltindivider i dramatiske og ekstreme livssituasjoner. Deres liv og skjebne engasjerer oss fortsatt, tross avstanden i tid.

Nils Johan Stoa er historiker og leder for Statsarkivet i Kongsberg. Han har tidligere utgitt I hine hårde dage – Gamle norske kriminalhistorier, Lokalhistoriske kilder og er hovedforfatter av Våre røtter – Håndbok i slektsgransking. I tillegg har han publisert en rekke artikler om historiske emner.

- Kriminaliteten berører grunnleggende trekk ved samfunnsforhold og mellommenneskelige relasjoner - før som nå, skriver Stoa i bokens forord. -Den historiske kriminaliteten forteller oss om fortidens mennesker og samfunnet de levde i. I kriminalitetshistorien inntar kjødets lyst en stor plass, fordi kjønnslivet opp gjennom tiden har vært gjenstand for intens oppmerksomhet fra lovgivernes side. Rammene for tillatelig seksualitet har endret seg, og det samme har begrunnelsen for lovens mange påbud og forbud.


Del denne pressemeldingen på: