Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Prosa 05/10
Norges største litteraturtidsskrift utgis i dag.
Av Bent Johan Mosfjell, 18. Oktober 2010, kl. 22.24

Pressemelding fra Prosa:

Prosa 05/10Prosa 05/10 utgis i dag. Norges største litteraturtidsskrift er kjent for godt bokstoff og saker til debatt – dette nummeret intet unntak!

Fra innholdet:

Drømmen om frihet

"Kampen om forståelsen av fortiden har en tendens til å bli særlig aktuell i en politisk situasjon der mye står på spill for framtiden," skriver Håvard Friis Nilsen i denne artikkelen om Finn Olstads Frihetens århundre og Øystein Sørensens Drømmen om det fullkomne samfunn. Nilsen retter skarp kritikk mot Sørensens påstand om at det finnes én totalitetær mentalitet: "Vi går med på Sørensens åtte kjennetegn på totalitær mentalitet når det gjelder Khomeini, men ikke Kjakan Sønsteby eller de amerikanske grunnlovsfedrene. Det mangler i dette prosjektet historisk og politisk kontekst, som er et premiss for å si noe fornuftig om disse spørsmålene, og ikke ende i moralsk oppbyggelig søndagsskolelitteratur." Se også kortversjon i helgas Klassekampen – og se denne og andre saker på http://prosa.no

Fakta, fiksjon, selvbiografi og roman i Karl Ove Knausgårds Min kamp
"Virkeligheten og litteraturen står på spill i Min kamp. Parallellene mellom fiktive og faktiske personer har skapt særegne forventninger til det estetisk og etisk skandaløse. Spørsmålet er hvor vidt denne invitasjonen til journalistisk sensasjonalisme utgjør et sentralt kunstnerisk element i dette verket," skriver Trond Haugen i dette bokessayet. Trond Haugen holdt også "Prosa-foredraget" på Tidsskriftdagen på Litteraturhuset lørdag 16.10., og kronikk- og kortversjoner av bokessayet ble i den forbindelse publisert i Dagbladet og i svenske Aftonbladet

Forsvar for den kritiske refleksjon
"Selvtillit er sexy. Introspeksjon er en turnoff. Bare spør en evolusjonspsykolog. Hvilket media gjør, stadig oftere, fordi evolusjonspsykologene har blitt flinke til å komme med enkle svar på vanskelige spørsmål … Hvordan skal humanister og samfunnsvitere komme på offensiven og vise at et samfunn er avhengig av at noen tenker og fortolker?" spør Jan Grue i dette bokessayet om årets essaysamlinger fra akademikerne Willy Pedersen, Hans Petter Graver, Arne Johan Vetlesen og Jon Hellesnes.

Pakistan på dagsorden
Med tanke på Pakistans nye plass i verden, som frihavn for Taliban og al-Qaida, arnested for terrorister og ustabil alliert i "krigen mot terror", er det på tide med mer kunnskap om landet også her i Norge, skriver Kaia Borchgrevink om høstens tre Pakistan-bøker: Elisabeth Eide og Terje Skaufjords Pakistan: Midt i verden, Kristin Solbergs Gjennom de renes land. Rapport fra Pakistan og Laila Bokharis Hellig vrede

Klima for endring?
Etter noen år med bøker om klimaspørsmål, kommer endelig løsningsforslagene. To av høstens utgivelser kommer fra økonomer – en med mer makt enn endringsvilje, og en med mer endringsvilje enn makt, skriver Ellen Marie Viste og Asgeir Sorteberg om Frode Fanebusts Selvbedraget. Norge og klimakrisen og Kjetil B. Alstadheims Klimaparadokset. Jens Stoltenberg om vår tids største utfordring

Kunnskap, informasjon, encyklopedi
"Antagelig trodde kulturminister Anniken Huitfeldt at hun var på parti med framtida når hun fraskrev seg ethvert statlig ansvar for viderføringen av Store norske leksikon (SNL). Mon det. Muligens vil Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB NOR om noen år framså som atskillig mer fremadskuende enn kulturministeren – både kunnskapsteoretisk, teknologisk og politisk, hevder Helge Jordheim i denne artikkelen om hvordan SNL bli basis for en ny kunnskapsorden for en digitalisert og globalisert virkelighet.

Kjønnsblind litteraturkritikk
"Det er et iøynefallende trekk ved Kritikarboka at den med ytterst få unntak siterer, nevner som eksempler og analyserer anmeldelser skrevet av mannlige kritikere om mannlige skjønnlitterære forfattere. Hvis en lærebok i anmelderi anno 2010 tar kjønn så for gitt at det ikke er verdt å nevne, er det i og for seg greit. Men en eksempelbruk anno 1950 tyder på det motsatte," skriver Tonje Vold om Aftenposten-anmelder Atle Christiansens nye bok om litteraturkritikk.

Les bl.a. også:
Prosa-lista 05/10 på www.prosa.no/prosa-lista * Olav Njølstad om Bjørneboe-biografien * Sigrid Lien om fotodokumentar-bøker * Mia Vabø om NAVet som knakk * Morten A. Strøksnes om Den norske uteliggerkolonien i Brooklyn * Ida Jackson om sexy ambivalens * Ove Sundby om e-tidsskirftrevolusjonen * Steffen Kverneland om sin debut * Poul Henrik Poulsson om Ajaan Hirsi Ali: Nomade Anne Kveim Lies minibiografi om Per Fugelli


Del denne pressemeldingen på: