Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Historier om motstand
Kollektive bevegelser i det 20. århundret
Av Bent Johan Mosfjell, 12. Desember 2010, kl. 12.25

Pressemelding fra Abstrakt Forlag:

Historier om motstandBli kjent med de folkelige bevegelsene som har forandret historien

Historier om motstand
Kollektive bevegelser i det 20. århundret
Helle, Kjeldstadli og Sørvoll (red.)

Få sosiale fenomener har satt sitt preg på samfunnsutviklingen i så høy grad som de kollektive bevegelsene. Denne boka viser hvordan historiens gang kan endres når folk kommer sammen og organiserer seg. 15 forskningsbaserte artikler tar for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa – og Norge.

Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike.

Vi blir kjent med solidaritetsbevegelser med Vietnam og Palestina og feminisme i Norge i 1970-åra. Videre beskrives kampen mot vannkraftutbygging i Narmada-elva i India og for tariffavtaler i Angola.

I søk etter variasjon og fellestrekk reformuleres en rekke av de sentrale spørsmålene innen forskningen
på sosiale bevegelser: Hva karakteriserer en sosial bevegelse? Når og hvorfor oppstår de? Hvordan utvikles
tankegang og ideologi, og hvem deltar i bevegelsene? I antologiens introduksjonsartikkel presenteres en ny
og sammenfattende analyse av disse spørsmålene.


Del denne pressemeldingen på: