Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Våpen, pest og stål
Jared Diamond store klassiker utgis endelig på norsk.
Av Bent Johan Mosfjell, 10. August 2011, kl. 11.10

Pressemelding fra Spartacus:

Våpen, pest og stålJared Diamond
Våpen, pest og stål
Menneskenes historie gjennom 13 000 år

Hvorfor vant Vesten verden? Våpen, pest og stål (Guns, Germs & Steel) gir helt nye svar på sentrale spørsmål om hvordan verden er blitt som den er blitt. Jared Diamond kommer nå til Norge, møt ham på Litteraturhuset fredag 12. august!

Guns, Germs and Steel (1997) er en av de helt store moderne klassikerne innen populærvitenskap. Den er oversatt til 25 språk, har solgt i millioner eksemplarer og har gitt forfatteren en rekke utmerkelser, blant annet Pulitzer-prisen.
I Våpen, pest og stål snur biologen Jared Diamond fullstendig opp ned på vante forestillinger om hvorfor europeere og asiater har kommet til å dominere verden. De fleste kan enes om at de eurasiske sivilisasjonene har hatt en overlegen teknologi (våpen), motstandskraft mot sykdom (pest) og et enormt forsprang innen samfunnsbygging og militær organisering (stål). Men hvorfor var det vi som fikk denne posisjonen og ikke indianerne, aboriginerne eller afrikanerne sør for Sahara?

Diamond avviser alle forklaringer som sier at dette skyldes en intellektuell, moralsk eller genetisk medfødt overlegenhet. I stedet går han 13 000 år tilbake i tid, til punktet i historien da vi alle var jegere og sankere. Han tar for seg hvert enkelt kontinent og viser hvordan forskjellene hovedsaklig skyldes miljø og geografi. Eurasierne hadde fra naturens side tilgang på eventyrlige ressurser i form av husdyr, kornsorter og et gunstig, temperert klima. Våre forfedre hadde altså alle forutsetninger for en overgang fra jeger- til jordbrukssamfunn, som igjen gir befolkningsvekst og behov for å bygge stadig mer avanserte samfunn.

Våpen, pest og stål forklarer menneskesamfunnenes skjebner på helt nye måter. Boka gir også fascinerende perspektiver på menneskelig innovasjon og utvikling, og har hatt stor faglig betydning, sin lettleste form til tross. Dette er en av disse ytterst sjeldne bøkene som er i stand til å forandre leserens forståelse av verden.

Med innledning av Thomas Hylland Eriksen.


Del denne pressemeldingen på: