Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger
Keynes’ hovedverk omsider på norsk.
Av Bent Johan Mosfjell, 30. Oktober 2011, kl. 23.34

Pressemelding fra Vidarforlaget:

Allmenn teori om sysselsetting, rente og pengerJohn Maynard Keynes' hovedverk Allmenn teori kom ut i 1936, i kjølvannet av den store depresjonen. I boken går han hardt ut mot rådende økonomisk teori, som hevdet at en uregulert markedsøkonomi vil sørge for full sysselsetting. Keynes mente økonomene ikke hadde forstått betydningen av det han kalte «den effektive etterspørselen» - manglende investering eller konsum vil føre til arbeidsledighet. I boken tegner Keynes et bilde av kapitalismen som et ustabilt system, hvor menneskene har høyst usikker kunnskap om fremtiden og baserer sine handlinger på konvensjoner og massepsykologi. Investeringene svinger i takt med stemningen på børsen, og slik blir statlig styring viktig for å få bukt med de økonomiske konjunkturene og ledigheten. Keynes' forsvar for en aktiv stat har vært helt avgjørende for hvordan økonomer og politikere tenker om økonomisk politikk helt frem til i dag.

John Maynard Keynes (1883-1946) ble født i Cambridge og utdannet samme sted. Han studerte matematikk, filosofi og økonomi og var medlem av Bloomsbury-kretsen. Keynes arbeidet først innenfor økonomifagets kjerneområde, men ble etter hvert kritisk til den rådende økonomiske tenkningen og strevet i mange år med å formulere en ny allmenn teori. Gjennom hele sitt liv jobbet Keynes for myndighetene, først ved India Office, etter 1. verdenskrig som utsending til Versaillekonferansen, og han var svært sentral i Bretton Woods-forhandlingene under 2. verdenskrig. Ikke lenge etter krigen døde han av hjertesvikt.

ISBN 9788279901181, 464 sider.


Del denne pressemeldingen på: