Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
Historien fremstilt i bilder
Praktbok om historiemaleri i Norge.
Av Bent Johan Mosfjell, 24. Oktober 2011, kl. 2.20

Pressemelding fra Pax:

Historien fremstilt i bilder Fremstillinger av historie og myter – gjerne kalt historiemaleri – var lenge dominerende i europeisk kunst. Hos oss har genren fått liten oppmerksomhet. I Knut Ljøgodts gjennomillustrerte bok belyses norsk historiemaleri for første gang i sin fulle bredde. Historien fremstilt i bilder gir et nytt blikk og nye perspektiver på kunsthistorien.

Kunstnere fremstilte motiver fra vår egen historie så vel som verdenshistorien. Genren må ses i sammenheng med 1800-tallets nasjonale strømninger, forteller Knut Ljøgodt. Sagaene vitnet om en storhetstid, og motiver fra norrøn historie og mytologi dominerte. Tidlig i århundret forsøkte kunstnere som Adolph Tidemand, Johannes Flintoe og Knud Baade seg på fremstillinger fra sagatiden. Senere på 1800-tallet ble sentrale bilder i norsk historie til, som Knud Bergsliens Birkebeinerne og Peter Nicolai Arbos Åsgårdsreien og Hervors død. I 1870-årene konsentrerte flere av de såkalte München-malerne seg om historiske motiver, også fra nyere historie – som Eilif Peterssen med Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe og Oscar Wergelands med sitt Eidsvold 1814. Mot slutten av århundret fikk historiefremstillingene ny aktualitet gjennom Christian Krohgs Leiv Eiriksson oppdager Amerika og praktutgaven av Snorre, med illustrasjoner av blant andre Gerhard Munthe og Erik Werenskiold.

Knut Ljøgodt (f. 1968) er kunsthistoriker og direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø. Han har tidligere arbeidet som konservator samme sted, samt ved Nasjonalgalleriet, Oslo. Knut Ljøgodt er cand.philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Blant spesialområdene hans er norsk og europeisk kunst fra 1800-tallet, samt nyere norsk kunst. Innen disse områdene har han utgitt en rekke artikler og publikasjoner og vært ansvarlig for flere utstillinger, senest ”Historien fremstilt i bilder” ved Nordnorsk


Del denne pressemeldingen på: