Kategorier:
Søk i pressemeldinger
Månedsarkiv:
101 måter å lese leseleksa på
Kåre Kverndokken om leseundervisning.
Av Bent Johan Mosfjell, 23. Februar 2012, kl. 12.30

Pressemelding fra Fagbokforlaget:

101 måter å lese leseleksa på101 måter å lese leseleksa på
Kåre Kverndokken

Det finnes mange måter å lese leseleksa på.

Leselyst og leseglede er viktige stikkord i Kåre Kverndokkens tanker om god leseundervisning. De går som en rød tråd i boka, hvor leseren får innblikk i en rik og variert lesemetodikk.

De 101 forskjellige lesemåtene som presenteres i boka, er utformet som konkrete og praktiske råd og opplegg. Samtidig er dette forankret i den aktuelle forskningen som ligger til grunn for metodikken, og boka bygger en bro mellom akademisk teori og klasserommets praksis. Kverndokken tar også opp spørsmålet om hva elevene bør lese, og diskuterer hvilke kriterier man kan legge til grunn ved valg av læreverk og litteratur i skolen.

Kåre Kverndokken er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Vestfold. Gjennom flere populære norsklæreverk – både lesebøker og språkbøker – har han i flere tiår vært med på å prege norskfaget i skolen. Kverndokken driver flere videreutdanninger for lærere i lesing og skriving.

ISBN 978-82-450-1205-7 Kr 399 305 sider
Målform: Bokmål


Del denne pressemeldingen på: