Kategorier:
Søk i artiklene
Månedsarkiv:
Humanistisk optimisme
Lars Fr. H. Svendsen lanserte i går sin bok om frykt og risiko.
Av Bent Johan Mosfjell, 13. Juni 2007, kl. 0.32

Per Fugelli og Lars Fr. H. Svendsen

- Frykten vi omgis av er stort sett ubegrunnet.

Lars Fr. H. Svendsen har skrevet boken Frykt som utgis på Universitetsforlaget. I den argumenterer han for at vi lever i en fryktkultur som undergraver vår frihet, skaper mistillit og gjør oss irrasjonelle i våre forsøk på å minimere risiko.

- Vi i vesten lever i de tryggeste samfunn som noensinne har eksistert. Samtidig oppleves farene som flere og farligere.

Han forklarte hvordan frykt ikke lenger baserte seg på førstehånds opplevelser, men tvert imot ble formet gjennom medieoppslag.

- Frykt brukes politisk for å skremme velgerne til å støtte spesielle tiltak. Denne tendensen lever i en perfekt symbiose med markedsmediene.

For å skape gode oppslag, overdrives farer.

- Det er en tendens til å gi saker større proporsjoner enn det er grunn til. Kombinert med folks evne til å i større grad huske negative enn positive nyheter, skaper dette et feil inntrykk av hvordan verden er.

Han koblet dette med at menneske ikke er spesielt flinke til å beregne sannsynlighet til ulike utfall, noe som fører til økt fokus på worst case scenarier. Helt teoretiske muligheter fremstilles som noe som kan skje.

- Fra det faktum at mange frykter en ting, kan man ikke trekke den slutningen at det er noe man faktisk bør frykte.

FryktSvendsen slo til både høyre og venstre. Han viste til hvordan Al Gore rettmessige anklagde Bush-administrasjonen for å spre urettmessig skremsel i kampen mot terror. Så bruker Gore selv de samme virkemidlene i sin miljøkamp.

- Bekymringer for fremtiden kan kaste skygge over nåtiden.

Svendsen er imidlertid totalt sett optimist.

- Vi trenger tiltro til våre evne til skritt for skritt å løse problemer. Jeg konkluderer med en humanistisk optimisme.

Fugelli opponerte

Professor Per Fugelli som bl.a. har utgitt boken 0-visjonen, hadde fått i oppgave å kommentere Svendsen

- Frykt tar fra oss glede.

Han brukte flere eksempler fra sitt spesialfelt.

- Frykt kan gi kronisk stress, noe som vi vet påvirker kroppens evne til å motstå sykdom.

Fugelli mente vi gjorde oss selv en bjørnetjeneste ved å skape en beskyttelseskultur.

- Det gjør oss utviklingshemmede fordi det tar fra oss friheten.

Han mente at frykt bekreftet fiendebilder og ledet oss i retning av formyndersamfunnet. Han prøvde å gi en forklaring på fenomenet.

- Vi har en tendens til å ønske oss utopi. Vi er ikke glade nok i 'godt nok'

Kristin Clemet fra Civita ledet den etterfølgende debatten på Presseklubben. Svendsen viste blant annet til hvordan frykten for å fly ledet til flere drepte i etterkant av 9/11.

- Redselen for å fly førte til at mange valgte bil og buss som er farligere. Det er beregnet at 1200 mennesker døde som følge av et slikt valg.

Artikkelen som ble en bok

- Oppdaget du noe nytt mens du jobbet med boken?

- Jeg oppdaget at det var umulig å skrive det på 20 sider som var min opprinnelige plan. Jeg hadde selvsagt en rekke tanker da jeg begynte og fikk de fleste bekreftet. Jeg fant også ut at jeg måtte sjekke en rekke empiriske fakta, noe som selvsagt smerter en filosof. Vi begynner jo ofte med filosofi fordi vi vil slippe slikt.

- Hva håper du å opppnå med en bok som dette?

- Jeg ønsker å bidra med å få på plass noen motforestillinger mot etablerte oppfatninger.

Per Fugelli og Lars Fr. H. Svendsen


Del denne artikkelen på: